1. Privat
  2. El
  3. Elnät
  4. Tillfällig elanslutning

Ibland kan det behövas en tillfällig elanslutning, till exempel om du har behov av ström under tiden du bygger ett nytt hus eller till någon typ av event. Så här gör du då, steg för steg.

1. Hitta en behörig elektriker

Kontakta en behörig elektriker och säg att du vill beställa byggström eller en tillfällig elanslutning. Berätta också vilket inkopplingsdatum du önskar samt var du vill att byggskåpet placeras. Om det är byggström du behöver kan elektrikern anmäla den permanenta anslutningen samtidigt.

En tillfällig elanslutning kan endast fås där det finns ett befintligt elnät med tillräcklig kapacitet. I annat fall krävs utbyggnad eller förstärkning, vilket medför kostnader för dig som kund.

Kolla din elektrikers behörighet

2. Vi får in en föranmälan från din elektriker

När din elektriker har gjort en föranmälan till oss om tillfällig elanslutning skickar vi en bekräftelse till dig om att vi fått in ditt ärende. Då får du också veta hur du kan följa ditt ärende.

3. Du får en offert från oss för godkännande

Utifrån förutsättningarna i föranmälan sammanställer vi en offert till dig där du kan se vad den tillfälliga anslutningen kostar, hur lång tid vi beräknar att ditt ärende kommer att ta samt vilka övriga villkor som gäller.

Offerten är giltig i tre månader och den beräknade tiden för ärendet gäller från det vi har fått en signerad beställning från dig. Ju snabbare vi får den desto snabbare kan vi påbörja arbetet.

- För en tillfällig anslutning med säkringsstorlek 16-63 A är kostnaden 4 125 kronor.
Efter 18 månader tillkommer en löpande månadskostnad på 750 kronor.

- För en tillfällig anslutning med säkringsstorlek 80-250 A är kostnaden 7 250 kronor.
Efter 36 månader tillkommer en löpande månadskostnad på 750 kronor.

Priserna är inklusive moms och förutsätter att det befintliga elnätet har tillräcklig kapacitet.

4. Vi skickar arbetsorder till vår montör

När vi fått din beställning skickar vi en arbetsorder till vår montör, som sedan bokar en tid för inkoppling med din elektriker. Det tar cirka tio arbetsdagar från det att montören får arbetsordern till att anläggningen är inkopplad.

5. Välj ett bra elavtal

Du väljer själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något val får du el från vår anvisade leverantör, E.ON Energilösningar, och ett så kallat anvisningsavtal. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elavtal, så vi rekommenderar att du kontaktar en elhandelsleverantör så snart som möjligt.

När den tillfälliga anslutningen tas bort, till exempel i samband med inkopplingen av den permanenta anslutningen, får du ett besked om att det abonnemanget avslutas.

Anlita alltid behöriga elektriker

Innan du anlitar en elinstallatör bör du kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Håll koll på ditt ärende

Om du har ett pågående anslutningsärende hos oss kan du enkelt följa hur det går.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på chatt, mejl eller telefon.