1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Aktuella elpriser

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Förra sommarens torra väder fick elpriserna att stiga under sommaren och hösten 2018. Ökningen nådde sin topp under januari i år och priserna har sedan dess generellt sett sjunkit. Under senvåren och tidiga sommaren var priset nere på årslägsta, och sedan dess har det stigit något, men är fortfarande ganska lågt jämfört med början av året.

Den främsta anledningen till de sjunkande elpriserna är att det kommit väldigt stora nederbördsmängder i Norden hittills i år. Detta har fyllt på magasinen vilket inneburit att vattenkraftsproducenternas tillgång på vatten ökat kraftigt jämfört med förra sommaren. Just nu ligger vattenmagasinen på en normal nivå. När vi nu närmar oss årets kallare period börjar temperaturen spela allt större roll för elförbrukningen, och en kall vinter kan få elpriset att stiga. Samtidigt blåser och regnar det ofta mycket under hösten, och innan den riktiga vintern rullar in kan billigare vatten- och vindkraftsproduktion hjälpa till att hålla elpriserna nere.

Att vi har god kärnkraftstillgänglighet samt ökande vindkraftsproduktion, har i kombination med bra tillgång på vattenkraft, bidragit till att bibehålla ett lägre rörligt elpris de senaste månaderna. Priserna på de längre fastprisavtalen har inte heller rört sig så mycket sista tiden då vi med normala vattenmagasinnivåer har stabila förutsättningar att klara vintern. 

Är du företagskund? Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2019

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis att påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror som kol och gas. Prisskillnaden mot kontinenten är viktig, och fortsatt hög, vilket gör att vår elexport ökar i vissa perioder och innebär en risk att vårt elpris dras uppåt under vissa perioder. De marknader vi oftast exporterar till, främst Tyskland och Polen, är generellt mer beroende av kol- och gaskraft.

Sammanfattningsvis tror vi att början på vintern kommer att innebära ett något stigande prisläge, vilket är normalt för den här årstiden. Skulle vi få en mild vinter kan vi med detta utgångsläge räkna med relativt stabila elpriser, även om kylan slår till är Norden betydligt bättre förberedd för att parera prisökningar jämfört med samma period förra året. Dock är osäkerheten påtaglig och priserna kan variera till följd av mängden nederbörd i Norden, hur mycket det blåser samt händelser i omvärlden. 

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarkanden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Vad kan jag själv göra för att sänka elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att minska din förbrukning, läs några av våra tips här.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.