1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Aktuella elpriser

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Det senaste årets generellt torra väder fortsätter att påverka de nordiska elpriserna och bristen på nederbörd fortsätter att hålla priserna uppe. Att vintern har varit mildare än normalt i Norden samt en mycket god vindkraftsproduktion på kontinenten har pressat ner priset under februari men ligger fortsatt på en hög nivå jämfört med de senaste tre åren.

Är du företagskund? Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Hittills har inte nederbörden varit tillräckligt stor för att kompensera för sommarens stora underskott och det ser ut att fortsättningsvis vara under normala nivåer i vattenmagasinen. Den hittills relativt milda vintern har dock hållit tillbaka prisökningen och inte spätt på underskottet men förutsättningarna för lågt elpris nu i vår är relativt låg. Prisnedgången under februari har främst drivits av en mycket hög vindkraftsproduktion samt viss reducering av priset på utsläppsrätter.

Prisskillnaden mot kontinenten är fortsatt hög vilket gör att vår export ökar i vissa perioder och risk för att våra elpriser idag pressas uppåt. Utvecklingen för priset på utsläppsrätterna är fortsatt mycket osäker, bland annat på grund av BREXIT.

Sammanfattningsvis tror vi att våren kommer att innebära ett fortsatt högt prisläge, dock kan elpriser just nu variera till följd av mängden nederbörd, förutsättningarna för vindkraftsproduktion samt händelser i omvärlden. 

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Vad kan jag själv göra för att sänka elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att minska din förbrukning, läs några av våra tips här.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.