1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Aktuella elpriser

Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Inför den kommande vintern förväntas en viss prisökning samtidigt som en mildare vinter kan bidra till mer stabilare elpriser.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Under hösten har det kommit nederbördsmängder strax under normalen. Eftersom vattenkraften är relativt billig och pålitlig ger ökad tillgång på vatten oftast ett lägre elpris. Just nu är vattenmagasinen på nivåer strax under genomsnittet vilket ger en stabil utgångspunkt inför vintern, men kunde varit lite bättre.

Att vi har god kärnkraftstillgänglighet samt ökande vindkraftsproduktion, har i kombination med relativt bra tillgång på vattenkraft, bidragit till att bibehålla ett relativt lågt rörligt elpris de senaste månaderna. Priserna på de längre fastprisavtalen har inte heller rört sig särskilt mycket den sista tiden så vi har relativt goda förutsättningar inför vintern.

Gaspriserna är ovanligt låga för tillfället, vilket hjälper till att hålla elpriserna nere. Det påverkar främst elpriserna i andra delar av Europa som inte har tillgång till lika mycket vattenkraft som vi har i Norden. Detta smittar oftast av sig på de nordiska priserna till viss mån, då export och importmöjligheterna gör att marknaderna följer varandra. Det senaste kvartalet har också priserna på utsläppsrätter sjunkit något.

Är du företagskund? Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2019 och 2020

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis påverkas av temperatur och nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror som kol och gas. Vår nuvarande bedömning är att priserna under början av vintern kommer att hålla sig runt nuvarande nivåer, och även om en kall period skulle slå till är systemet förberett. Det rörliga priset lär öka något under vintern, vilket är normalt.

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarkanden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Statistik över historiska elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats år 2009-2019 i respektive elområde. 

Läs mer