1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Aktuella elpriser

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Förra sommarens torra väder fick elpriserna att stiga under sommaren och hösten 2018. Prisökningen nådde sin topp under januari i år och priserna har sedan dess generellt sett sjunkit. Prisfallet har accelererat under senvåren och det rörliga priset är nu nere på nivåer vi inte sett sedan 2017.

Den främsta anledningen till de sjunkande elpriserna är att det kommit väldigt stora nederbördsmängder i Norden under årets första halva. Dessutom har en gynnsam snösmältning tagit vara på vattnet och fyllt på i magasinen, vilket har inneburit att vattenkraftsproducenternas tillgång på vatten ökat kraftigt jämfört med förra sommaren. Vattenmagasinen är nu fyllda till det högsta läget på flera år, vid denna tid på året, och en sommar med fortsatt mer nederbörd än normalt kan sätta ytterligare press nedåt på elpriset.

Att det har varit god kärnkraftstillgänglighet samt god vindkraftsproduktion har, i kombination med den ökade tillgången på vatten, också bidragit till att pressa elpriset. Priserna på de längre fastprisavtalen har inte fallit lika mycket under våren. Detta förklaras främst av stigande priser på utsläppsrätter, som har en indirekt påverkan på elpriset i Norden.

Är du företagskund? Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2019

Prisutvecklingen framåt kommer fortsättningsvis att påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror som kol och gas. Prisskillnaden mot kontinenten är dock fortsatt hög, vilket gör att vår elexport ökar i vissa perioder och innebär en risk för att vårt elpris i perioder dras uppåt.

Sammanfattningsvis tror vi att sommaren kommer att innebära ett prisläge runt nuvarande nivåer eller marginellt lägre. Dock är osäkerheten stor och priserna kan variera till följd av mängden nederbörd i Norden, förutsättningarna för vindkraftsproduktion samt händelser i omvärlden. En längre period med mindre nederbörd skulle sannolikt få elpriserna att återigen stiga.

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Vad kan jag själv göra för att sänka elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att minska din förbrukning, läs några av våra tips här.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.