1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Fast eller rörligt

Elmarknaden: Varför har priserna fallit under våren?

Förra sommarens torra väder fick elpriserna att stiga under sommaren och hösten 2018. Prisökningen nådde sin topp under januari i år och priserna har sedan dess sjunkit. Prisfallet har accelererat under senvåren och det rörliga priset är nu nere på nivåer vi inte sett sedan 2017.

Den främsta anledningen till de sjunkande elpriserna är att det kommit väldigt stora nederbördsmängder i Norden under första halvåret 2019. Dessutom har snösmältningen ytterligare fyllt på magasinen, vilket har inneburit att vattenkraftsproducenternas tillgång på vatten har ökat kraftigt jämfört med förra sommaren. Vattenmagasinen är nu fyllda till det högsta läget på flera år, för denna tid på året, och en sommar med fortsatt mer nederbörd än normalt kan sätta ännu mer press nedåt på elpriset. Det har även varit god kärnkraftstillgänglighet samt god vindkraftsproduktion, som i kombination med den ökade tillgången på vatten också bidragit till att pressa elpriset.

Priserna på de längre fastprisavtalen har inte fallit lika mycket under våren. Det förklaras främst av stigande priser på utsläppsrätter, som har en indirekt påverkan på elpriset i Norden. Prisskillnaden mot kontinenten är fortsatt hög, vilket gör att vår elexport ökar i vissa perioder och innebär en risk för att vårt elpris i perioder dras uppåt.

Prisutvecklingen kommer fortsättningsvis påverkas av nederbördsmängderna i Norden, samt av prisutvecklingen på kontinenten för utsläppsrätter och råvaror som kol och gas. Sammanfattningsvis tror vi att sommaren kommer att innebära ett prisläge runt nuvarande nivåer eller marginellt lägre. Dock kan priserna variera till följd av mängden nederbörd i Norden, hur mycket vindkraftsproduktion det blir samt händelser i omvärlden. En längre period med mindre nederbörd skulle sannolikt få elpriserna att återigen stiga.

Elmarknaden just nu

Läs mer om hur energipriset sätts och vad som påverkar det.

Minska din förbrukning

Läs våra tips eller prata med våra kunniga experter.

Vi rekommenderar: Rörligt eller fast elpris?

Till följd av det förbättrade marknadsläget under våren är det sannolikt mer gynnsamt att ha ett rörligt elpris under den här sommaren, men osäkerheten är fortsatt stor. Du som väljer rörligt pris bör hålla lite koll på hur priserna utvecklar sig framöver. Känner du osäkerhet inför detta är ett rörligt pris med pristak eller ett fastprisalternativ en bra rekommendation för dig. Fast pris 3 år ligger till exempel på attraktiva nivåer.

Förutom att göra en elprisjämförelse är det som får störst kortsiktig påverkan på din elräkning att minska din elkonsumtion. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats.

Kontakta våra kundrådgivare

Vi hjälper dig gärna att hitta det bästa elavtalet för dig.