1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Fast eller rörligt

Elmarknaden: Varför har priserna stigit det senaste året?

Det senaste årets generellt torra väder fortsätter att påverka de nordiska elpriserna och bristen på nederbörd fortsätter att hålla priserna uppe. Att vintern har varit mildare än normalt i Norden samt en mycket god vindkraftsproduktion på kontinenten har pressat ner priset under februari, men priset ligger fortsatt på en hög nivå jämfört med de senaste tre åren.

Hittills har inte nederbörden varit tillräckligt stor för att kompensera för sommarens stora underskott, och det ser ut att fortsättningsvis vara under normala nivåer i vattenmagasinen. Den hittills relativt milda vintern har dock hållit tillbaka prisökningen och inte spätt på underskottet men förutsättningarna för låga priser i vår är relativt låg. Prisnedgången under februari har främst drivits av en mycket hög vindkraftsproduktion samt viss reducering av priset på utsläppsrätter.

Prisskillnaden mot kontinenten är fortsatt hög, vilket gör att vår export ökar i vissa perioder och risk för att vårt elpris pressas uppåt. Utvecklingen för priset på utsläppsrätterna är fortsatt mycket osäker, bland annat på grund av Brexit.

Sammanfattningsvis tror vi att våren kommer att innebära ett fortsatt högt prisläge, dock kan priserna tillfälligt variera till följd av mängden nederbörd, förutsättningarna för vindkraftsproduktion samt händelser i omvärlden.

Elmarknaden just nu

Läs mer om hur energipriset sätts och vad som påverkar det.

Minska din förbrukning

Läs våra tips eller prata med våra kunniga experter.

Vi rekommenderar: Rörlig eller fast el för det lägsta elpriset?

Om man ska jämföra fast eller rörligt elpris, och utifrån aktuellt läge på elmarknaden så rekommenderar vi att du binder ditt elpris. Fast pris 3 år är just nu det billigaste avtalet. Vid fortsatt brist på nederbörd kan det rörliga priset stiga, och då kan det vara tryggt om elpriset är bestämt på förhand.

Om du bor i lägenhet eller har relativt låg och jämn förbrukning, kan rekommendationen för fast eller rörligt elpris se lite annorlunda ut, speciellt om du inte önskar att binda dig med fast pris. Då har vi stort utbud av andra erbjudanden. Till dig rekommenderar vi exempelvis Rörligt pris med tilläggsprodukten Pristak.

Förutom att göra en elprisjämförelse är att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats.

Kontakta våra kundrådgivare

Vi hjälper dig gärna att hitta det bästa elavtalet för dig.