1. Privat
  2. El
  3. Strömavbrott
  4. Skada eller ersättning?

Ersättning och skadeanmälan vid avbrott

Med vår digitala tjänst kan du enkelt se om du har rätt till avbrottsersättning, följa status på ditt ärende och anmäla skador som orsakats av ett strömavbrott eller elfel.

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Haft strömavbrott länge?

Om du drabbas av ett strömavbrott som varar i mer än 12 sammanhängande timmar, har du rätt till avbrottsersättning. Ersättningen ska täcka skador och kostnader som kan ha uppstått vid ett längre avbrott. Hur stor ersättning du får från oss beror på hur länge avbrottet har varat.

12-24 timmar: minst 1000 kronor.
24-48 timmar: minst 2000 kronor.

Ersättningen dras automatiskt av på din elnätsfaktura, normalt inom 3 månader efter att avbrottet inträffade, beroende på ditt fakturaintervall.

Avbrott längre än 48 timmar?

Anmäl skada via blankett

Använd våra blanketter för att anmäla en skada efter ett strömavbrott. Blanketterna kan även du som är företagskund använda eller om du vill anmäla en skada som inte är relaterat till ett strömavbrott. Läs sammanfattningen av våra avtalsvillkor för att få full koll på vad som gäller.

Ett löfte till alla våra kunder

De flesta av våra kunder har strömavbrott väldigt sällan. Men en del drabbas oftare än vad vi tycker är acceptabelt. Därför har vi infört ett kundlöfte när strömavbrott inträffar.

Vi följer upp om du under de senaste 12 månaderna har drabbats av fler än 11 oplanerade avbrott som varat mer än 3 minuter per gång. Då kompenserar vi dig genom att inte ta ut någon fast avgift för den kommande månaden.