Biogas Bas och Biogas 100 | Tanka miljövänligt - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna tankar bil med biogas

Du kan tanka Biogas Bas eller Biogas 100 hos oss

Välj mellan mycket bra och bättre

När du kör på fordonsgas gör du alltid en god insats för miljön. Du minskar dina koldioxidutsläpp avsevärt och motverkar samtidigt nersmutsningen av din närmiljö. Men om du vill försäkra dig om minsta möjliga miljöpåverkan rekommenderar vi att du aktivt väljer Biogas 100, ett av marknadens absolut renaste drivmedel.

Biogas 100 – ett maxat miljöval

Nu är det möjligt att göra ett aktivt miljöval direkt på tankstationen via knappval. Väljer du att trycka på Biogas 100-knappen produceras det alltid lika mycket förnybar biogas som den mängd du har tankat. Ju fler som väljer Biogas 100 desto mer förnybar biogas blir det.

Produkten Biogas 100 sänker ditt koldioxidutsläpp med 77 procent jämfört med bensin och diesel. Vi garanterar att balansen mellan tillförd och använd biogas upprätthålls över tid.

Du kan även teckna avtal om Biogas 100. Då får du alltid Biogas 100 utan att göra valet på station och alltid bidra till utvecklingen av den absolut renaste formen av fordonsgas.

Biogas Bas – ett bra miljöval

När du tankar Biogas Bas bidrar du till att öka efterfrågan och därmed produktionen av biogas. Vårt mål är att ha en så hög biogasandel som möjligt beroende på tillgången på marknaden. Väljer du Biogas Bas produceras alltid förnybar biogas motsvarande minst 70 procent av din tankning, men målet är att öka andelen ytterligare.

Den här sidan uppdaterades torsdag 17:12
av E.ON Gas