Elsäkerhet | Så får du ett elsäkert hem - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Servicetekniker

Gör ditt hem elsäkert

Investera i en elbesiktning

Du som äger hus, lägenhet eller sommarstuga ansvarar för att elanläggning och olika installationer fungerar bra och är säkra för alla där hemma. Så om du inte redan gjort en elbesiktning rekommenderar vi att du anlitar en behörig elektriker att se över din elanläggning, särskild om du bor i ett hus byggt före 1980. Det kostar runt 4 000 kronor, en billig försäkring om det visar sig att din elanläggning inte uppnår de säkerhetskrav som ställs.

Vem ansvarar för elen i ditt hem?

Ditt ansvar

Du som fastighets- eller lägenhetsägare är ansvarig för att maskiner, stickkontakter, ledningar med mera inne i huset fungerar och är ofarliga för dig och din familj. Det är också ditt ansvar att mätarskåpet eller fasadskåpet är i gott skick.

Mätaren i skåpet ägs av oss och det är vårt ansvar att se till att den fungerar som den ska. Men resten av skåpet ägs av dig. Att det sitter plomberingar på vissa delar är en säkerhetsåtgärd för att inte du eller någon annan ska kunna skada er. Endast behöriga elektriker får lov att bryta den - men det som finns där bakom är fortfarande ditt ansvar.

Vi rekommenderar att du, om det inte gjorts en elbesiktning i ditt hem på länge, tar hem en elektriker som kan kontrollera att din elanläggning fungerar som den ska och används på rätt sätt. Fel i elanläggningen kan vara förenat med fara, i värsta fall med livsfara.

Vårt ansvar

Förutom mätaren som sitter i skåpet, ansvarar vi som elnätsföretag för allt som finns bortom ditt fasadskåp. Från kabeln, som går ner i marken från skåpet, till högspänningsledningen uppe i stolpen eller nere i marken. Här är det också bara vi som får utföra underhåll och arbete. Om du upptäcker något fel, hör gärna av dig till oss direkt på 0771-88 00 22, öppet dygnet runt.

Enklare elarbeten kan du göra själv

Du får lov att själv byta säkringar, strömbrytare (högst 16 A), vägguttag, lamputtag och armaturer i torra utrymmen. Du får däremot inte göra installationer eller laga sladdar med exempelvis eltejp. Kontakta alltid en behörig elektriker om du är osäker!

Innan du börjar

Slå av huvudströmbrytaren eller skruva ur den aktuella proppen. Kontrollera att det är strömlöst. När arbetet är klart, se till att propparna är ordentligt iskruvade innan du slår på strömmen.

För högsta säkerhet i ditt hem

Att installera en jordfelsbrytare i din elanläggning är en mycket god idé eftersom den minskar risken för elbränder och personskador. Om du bor i ett område där det ofta åskar kan det också vara bra att installera ett särskilt åskskydd. Vi rekommenderar att du pratar med en behörig elektriker som kan ge personlig rådgivning och utföra installationen.

Den här sidan uppdaterades 17 oktober 2018
av E.ON Energidistribution