Byt till förnybar el | El från sol, vind och vatten - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man sätter upp ljusslinga i trädgård.

Byt till förnybar el

Lys upp i mörkret med förnybar energi.

Gör ett viktigt val för miljön och få upp till 500 kronor rabatt

Genom att välja el från solkraft, vindkraft eller vattenkraft är du med på resan mot ett förnybart Sverige. Då är du nämligen med och driver utvecklingen av förnybara energikällor.

 

Vad händer efter att du har bytt?

Efter att du har bytt till förnybar energi får du en skriftlig bekräftelse via brev till den adress som ditt avtal är tecknat på. Ditt val appliceras direkt från dagens datum på ditt avtal och syns på din nästa faktura. En annan smart sak är att du inom kort kan se ditt tillägg på Mina sidor, både i appen och på webben.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas. Ta vind till exempel: det kommer alltid att finnas vind, vilket ger goda förutsättningar för vindkraft. Detsamma gäller solkraft, alltså energi som hämtas från solens strålning, eller vattenkraft som fylls på naturligt via kretsloppet.

Vilka energikällor är inte förnybara?

Kärnkraft räknas som icke-förnybart. Inte bara är grunden den ändliga metallen uran, utan även energiframställningen resulterar i ett radioaktivt avfall som varken kan återföras eller brytas ner i det naturliga kretsloppet. En annan icke-förnybar energikälla är kolkraft.

Vi säljer bara fossilfri el

Olja, naturgas och kol genererar utsläpp av koldioxid och partiklar som är skadliga för miljön. Därför har vi helt valt bort dem som energikällor för att producera el. All el som vi säljer är fossilfri och bidrar med andra ord inte till några koldioxidutsläpp i produktionsfasen.

Även vårt baspaket är fossilfritt men däremot inte helt förnybart, då det utöver vattenkraft även innehåller energi från kärnkraft.

På vilket sätt gör ditt val skillnad?

När du väljer el från förnybara energikällor är du aktivt med och stödjer arbetet med att utveckla och effektivisera sol-, vind- och vattenkraft. På sikt är du med och ökar andelen förnybar energi. Ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver på sikt komma från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Vad händer när du väljer förnybar energi?

Inget energibolag kan garantera att du får enbart ditt valda energislag i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är en mix av all el som produceras i Norden: nordisk elmix. Men när du väljer förnybar energi så garanterar vi att din årsförbrukning kommer att produceras genom vald energikälla. Väljer du solkraft går alltså en mängd solenergi motsvarande din årsförbrukning in i den nordiska elmixen, vilket innebär att du är med och driver elmarknaden i en hållbar riktning. Efterfrågan styr utbudet, så om hela landet skulle välja energi från förnybara källor skulle det leda till utveckling och utbyggnad, vilket i sin tur skulle vara en stor vinst för miljön.

Sol, vind eller vatten?

Alla tre energislag är förnybara och helt fossilfria i produktionsfasen. Så vilken ska du välja för att göra mest nytta för miljön? Sol- och vindkraften byggs fortfarande ut, men det gör inte vattenkraften. Så om du vill öka efterfrågan och andelen förnybar el så ska du satsa på sol eller vind.

Välj vattenkraft utan extra kostnad

Vattenkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion, den fylls på helt naturligt och är en av renaste energikällorna vi har. Därför kan du som E.ON-kund alltid välja el från vatten utan att betala något extra.

Hur funkar det?

Tekniken bakom vattenkraft har sett ungefär likadan ut de senaste 100 åren. Energin utvinns helt enkelt genom att vattenmassor driver en turbin som genererar elektricitet. I vissa vattendrag kan el produceras endast med hjälp av det naturliga vattenflödet. På andra ställen magasineras vattnet för att släppas ut när det finns ett energibehov.

Välj vindkraft från 5 kronor i månaden*

El från vind ökar mest av alla förnybara energikällor, och det är bra eftersom vindkraften under elproduktionsfasen dessutom är utsläppsfri. Med din hjälp kan vi bygga fler och mer effektiva anläggningar. När du väljer vindkraft garanterar vi dessutom att det produceras förnybar el från svenska och europeiska vindkraftverk, motsvarande den mängd el du använder och öronmärks för din räkning.   

*Du betalar ett påslag per kilowattimme. För en lägenhetskund med en förbrukning på 2 500 kWh/ år blir det cirka 5 kr/mån. För en villakund med en förbrukning på 10 000 kWh/ år blir det omkring 21 kr/ mån.   

Sol

Välj solenergi och driv innovation

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Inte konstigt då att globala investeringar i solkraft ökat med otroliga 900 % de senaste tio åren. Och det är bara början, flera spännande innovationsprojekt pågår just nu för att hitta bättre sätt att ta till vara på solens energi. Genom att välja el från sol är du med på resan!

Så funkar det

Vår solenergi kommer från ett flertal producenter runt om i Europa. Precis som vi i Sverige har möjlighet att exportera el från vattenkraft, kan länder med varmare klimat leverera el från solkraft till oss. När du väljer solkraft garanterar vi att det produceras förnybar sol i Europa, motsvarande den mängd el du använder, och att den öronmärks för din räkning.

Få koll på elens ursprung

För att du ska kunna göra ett aktivt val som känns rätt för dig, vill vi vara tydliga med var din el kommer ifrån.

Vilka energikällor väljer våra kunder?

Vår elförsäljning 2017 visar vilken el du och andra kunder har valt att köpa. Det är en blandning av förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft, samt kärnkraft.

Den el vi sålde 2017 medförde utsläpp av 0 g koldioxid under produktionsfasen och 1,1 mg kärnbränsleavfall per kWh.

Vad händer om jag väljer förnybar el?

Genom att byta till el från sol, vind eller vatten är du med och driver utvecklingen av förnybara energikällor.  

Så stor skillnad gör ditt miljöval

Den här sidan uppdaterades torsdag 13:56
av E.ON Energilösningar