Byt till förnybar el | El från förnybar energi - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man sätter upp ljusslinga i trädgård.

Enkelt att välja förnybar el

Du får en smart mix av förnybar energi – och upp till 500 kr i rabatt

Hos oss är det riktigt enkelt att göra ett hållbart val av elavtal med förnybar energi. Allt du behöver göra är att välja om du vill ha fast eller rörligt pris och hur lång tid du vill att ditt elavtal ska gälla.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas.

Vindkraft
När det blåser omvandlas vindens rörelseenergi till förnybar el.

Solkraft
När solens strålar når jorden tas energin tillvara och omvandlas till förnybar el i solpaneler.

Vattenkraft
Energin i strömmande vatten tas tillvara i vattenkraftverken och omvandlas till förnybar el.

Biokraft
Biobränslen, olika former av organiskt avfall och restprodukter, kan användas som ett förnybart bränsle, bland annat för elproduktion.

Varför en smart mix av förnybart?

Vi har helt valt bort att sälja el som kommer från olja, naturgas och kol eftersom energikällornas utsläpp är skadliga för miljön. Vi vill helst inte heller sälja el från kärnkraft till dig – även om kärnkraft är fossilfritt är det inte en förnybar energikälla.

Därför har vi tagit fram elavtal med en smart mix av förnybar energi som består av sol-, vind-, vatten- och biokraft. Väljer du ett elavtal hos oss bidrar du aktivt med att öka efterfrågan på förnybara energikällor. Ju mer energi som kommer från förnybara energikällor, desto mindre behöver i framtiden komma från kärnkraft och från källor med större miljöpåverkan, som olja och kol.

Vad händer efter jag bytt?

Inget energibolag kan garantera att du får förnybar energi i ditt eluttag hemma. Det som levereras hem till dig är den el som finns tillgänglig i ditt elnät vid tidpunkten då du använder elen.

Men när du väljer ett elavtal med förnybar energi så garanterar vi att mängden kWh motsvarande din årsförbrukning kommer att produceras genom förnybar energi med hjälp av ursprungsgarantier.

Så enkelt är det faktiskt!

Mot 100% förnybart

Målet är att ha ställt om till 100% förnybar och återvunnen energi år 2025.

Vår elförsäljning 2018

Mer om ursprungsmärkning

Läs mer om ursprungsmärkning på energimyndighetens hemsida.

Läs mer på energimyndigheten.se

Elcertifikat främjar förnybar el

Lagen om elcertifikat elproduktion från förnybara energikällor.

Läs mer om elcertifikat
Den här sidan uppdaterades 7 maj 2019
av E.ON Energilösningar (handel)