Aktuella elpriser på elmarknaden idag och prognos - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Elmarknaden just nu

Så påverkar det torra vädret elpriserna – den 28 februari 2019

Det senaste årets generellt torra väder fortsätter att påverka de nordiska elpriserna och bristen på nederbörd fortsätter att hålla priserna uppe. Att vintern har varit mildare än normalt i Norden samt en mycket god vindkraftsproduktion på kontinenten har pressat ner priset under februari men ligger fortsatt på en hög nivå jämfört med de senaste tre åren.

Är du företagskund? Läs mer om elmarknaden här.

Vad är prognosen framåt?

Hittills har inte nederbörden varit tillräckligt stor för att kompensera för sommarens stora underskott och det ser ut att fortsättningsvis vara under normala nivåer i vattenmagasinen. Den hittills relativt milda vintern har dock hållit tillbaka prisökningen och inte spätt på underskottet men förutsättningarna för låga priser i vår är relativt låg. Prisnedgången under februari har främst drivits av en mycket hög vindkraftsproduktion samt viss reducering av priset på utsläppsrätter.

Prisskillnaden mot kontinenten är fortsatt hög vilket gör att vår export ökar i vissa perioder och risk för att vårt elpris pressas uppåt. Utvecklingen för priset på utsläppsrätterna är fortsatt mycket osäker, bland annat på grund av BREXIT.

Sammanfattningsvis tror vi att våren kommer att innebära ett fortsatt högt prisläge, dock kan priserna tillfälligt variera till följd av mängden nederbörd, förutsättningarna för vindkraftsproduktion samt händelser i omvärlden. 

Vad kan jag själv göra för att sänka och ha koll på min elräkning?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att minska din förbrukning, läs våra tips eller prata med våra kunniga experter.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Testa och se hur mycket solceller du kan ha på ditt tak

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Den här sidan uppdaterades 2 maj 2019
E.ON Energilösningar (handel)