Elmarknadsläget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Elmarknaden just nu

Så påverkar sommarvädret elpriserna - den 29 september 2018

Sommarens mycket varma och torra väder har påverkat de svenska elpriserna kraftigt uppåt. Det rörliga priset har stigit med cirka 70 % sedan årsskiftet. Hur kommer det sig?

Är du företagskund? Läs mer om elmarknaden här.

Sommarens väder påverkar elpriset

Drygt hälften av elen i Sverige kommer från vattenkraft och vindkraft. I somras var vädret mycket varmt och torrt och dessutom gjorde det långvariga högtrycket att det blåste mindre än vanligt. Det var helt enkelt så att vädret gjorde att mindre vattenkraft och vindkraft producerades. Tyvärr är andelen el som kommer från solceller fortfarande låg i Sverige (trots att förutsättningarna är goda) så det soliga vädret hade därför inte någon märkbart positiv effekt på elpriset. Det nordiska elpriset påverkas även av att de stigande priserna på kol och utsläppsrätter pressat elpriset uppåt på andra marknader.

Vad är prognosen framåt?

Nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt lägre än normalt trots de senaste veckornas intensiva regn, vilket förväntas påverka elpriserna även i höst. Hur det blir i vinter beror till stor del på mängden snö och regn och på temperaturen. Vädret påverkar inte bara produktionen av förnybar el, utan även efterfrågan och konsumtionen av el. Blir det en lång kall vinter går det åt mer el till uppvärmning av bostäder och då går priset också upp, eftersom elpriset i Sverige sätts på en börs som styrs av både utbud och efterfrågan. Prisskillnaden mot kontinenten är ovanligt hög, vilket gör att vår export ökar och vårt elpris pressas uppåt. Alla dessa faktorer sammantaget, gör att vi förväntar oss att de nordiska elpriserna kommer att hålla sig kvar på denna relativt höga nivå under de kommande månaderna.

Så sätts priset på el

El är en råvara som handlas på börsen precis som andra råvaror som olja, metall och kaffe. Priset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, där alla elproducenter lägger ut sin el till försäljning. Vi och alla andra elhandelsbolag budar på och köper el till ett överenskommet pris som är detsamma för alla aktörer. Inköpspriset ligger sedan till grund för vad du får betala för din el.

Priset på el styrs av utbud och efterfrågan. Det vill säga, när många vill använda el samtidigt måste produktionen öka vilket påverkar ditt elpris. Vädret påverkar produktionen av förnybar energi, men andra omvärldsfaktorer som ett högt internationellt olje- och kolpris, en svag krona eller en ovanligt lång och kall vinter har också betydelse.

Vad kan jag själv göra för att sänka och ha koll på min elräkning?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att minska din förbrukning, läs våra tips eller prata med våra kunniga experter.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Testa och se hur mycket solceller du kan ha på ditt tak

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Den här sidan uppdaterades 16 oktober 2018
E.ON Energilösningar