Biogas | Organiskt avfall blir förnybar energi - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Morätter på hög

Med biogas tar vi nästa steg

Vi vill visa vägen mot ett förnybart Sverige och en del i det är att erbjuda hållbara energilösningar. Biogas är exempel på ett sådant.

Framtidens energi

När organiskt material som hushållsavfall, växter, gödsel, avloppsvatten och slam bryts ner bildas biogas, som alltså är 100 procent förnybar energi. Genom att ta hand om vårt eget avfall kan vi skapa energi som är bättre för miljön och minska koldioxidutsläppen.

Precis som med naturgasen kan biogas användas exempelvis till uppvärmning av ditt hus och till matlagning. Den är dessutom nästan koldioxidneutral och släpper inte ifrån sig några farliga ämnen. Tryggt och bra alltså, för både dig och miljön.

Den här sidan uppdaterades 1 mars 2019
av E.ON Energilösningar (handel)