Fjärravläsning | Äntligen fjärravlästa gasmätare - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Sjömärke

Äntligen dags för fjärravlästa gasmätare

Vi investerar för att förbättra servicen till alla våra gaskunder

Under 2018 och 2019 kommer vi att byta ut alla gamla gasmätare mot nya fjärravlästa. Det finns flera fördelar med fjärravlästa gasmätare, varav den främsta är att fakturorna alltid baseras på verklig gasanvändning istället för beräknad. Bytet innebär också att mätarställningen inte längre behöver läsa av och rapporteras till oss, samt att du själv kan hålla koll på din gasanvändning via vår app eller Mitt E.ON.

Så går bytet till

Innan det är dags för mätarbytet får du ett brev med förslag på datum och tid. Om du behöver boka om tiden kontaktar du ansvarig tekniker. Kontaktuppgifter kommer att finnas på aviseringsbrevet.

Mätarbytet utförs i två moment. Först får du en ny gasmätare. Den är lika stor som den gamla och monteras på samma plats. Därefter monteras en enklare kommunikationsutrustning i närheten av den befintliga gasmätaren. I samband med det kommer teknikern även att göra en mindre elinstallation.

All personal som arbetar med installationen har elbehörighet och är utbildade av oss i att arbeta med gas på ett säkert sätt.

Kommunikationsenheten är ungefär 15 x 10 x 10 centimeter och elmatningen till denna hämtas vanligtvis från samma strömkälla som din befintliga gaspanna. I övriga fall kommer installation och dragning av el att ske i samförstånd med dig.

Om du har gasmätaren i ditt abonnentskåp utomhus kommer vi att behöva göra två besök hos dig. Först byter vi till en ny gasmätare, sedan installerar vi kommunikationsenheten. Anledningen till att vi behöver göra två besök är att vi är i slutskedet av att ta fram en trådlös kommunikationsenhet som fungerar i dessa skåp.

När installationen är klar

När teknikern har genomfört mätarbytet etableras fjärrkommunikationen med gasmätaren och mätarställningar skickas till oss. I vissa fall kan det ta upp till en arbetsvecka innan full funktion. I samband med mätarbytet kommer din tekniker att ge dig ett ifyllt kort där det framgår vilket datum bytet gjordes, vilken mätarens slutställning var samt din nya mätares startställning.

Framöver görs manuell avläsning endast i undantagsfall, om vi inte fått in fjärravläst mätvärde.

Första fakturan blir en avstämningsfaktura

Första fakturan efter mätarbytet blir en avstämningsfaktura som baseras på den gamla mätarens slutställning. Avstämningsfakturan visar verklig förbrukning och kan ha ett högre eller lägre belopp än vanligt, beroende på om du använt mer eller mindre gas än beräknat sedan mätaren senast lästes av.

Den här sidan uppdaterades 2 februari 2018
av E.ON Gas