Övervakningsplan

Enligt naturgaslagen ska den som bedriver överföring av naturgas upprätta en övervakningsplan över hur de är organiserade och hur verksamheten bedrivs. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa den fria konkurrensen på naturgasmarknaden.

Läs mer om övervakningsplanen

Mer information om övervakningsplanen och vad den ska innehålla och hur den ska publiceras finns också på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Gå till energimarknadsinspektionens webbplats

Offentliggörande av årlig rapport

Årsrapport över de åtgärder som vi gjort enligt övervakningsplanen.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017