apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Hantverkare bredvid bil

Övervakningsplan

Enligt naturgaslagen ska den som bedriver överföring av naturgas upprätta en övervakningsplan över hur de är organiserade och hur verksamheten bedrivs. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa den fria konkurrensen på naturgasmarknaden.

Läs mer om övervakningsplanen

Mer information om övervakningsplanen och vad den ska innehålla och hur den ska publiceras finns också på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Gå till energimarknadsinspektionens webbplats

Offentliggörande av årlig rapport

Årsrapport över de åtgärder som vi gjort enligt övervakningsplanen.

Den här sidan uppdaterades 7 april 2017