Intyg för solceller - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Villa i solsken.

Intyg för solcellsinstallation

EG-intyg om överensstämmelse

All materiel som levererats av oss och dokumenterats i denna handling är CЄ–märkt och uppfyller följande av EU:s direktiv:

• 73/23 inkl. ändring 30.08.93 och 03.01.94 Lågspänningsdirektivet (91/157 inkl. ändring 23.10.93/03.01.94 och 05.01.99 Ackumulatorer OFFGrid) 89/336 inkl. ändring 12.05.92, 30.08.93 och 03.01.94 Elektromagnetisk kompabilitet

• Direktiv 93/68/EG Elektromagnetisk kompabilitet, ändring

Solcellsanläggningen uppfyller följande standarder och direktiv:

• Direktiv 2006/95/EG Harmonisering av lagstiftning

• Svensk Standard SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna

• Svensk Standard SS 437 01 40 Anvisning för anslutning av lågspänningsinstallationer till Elnätet, IBL 96

• Svensk Standard SS 437 01 45 El och teleinstallationer i byggnader

• Svensk Standard SS 437 01 46, Elinstallationer i byggnader – uttag och andra anslutningspunkter – omfattning och placering.

• Internationell Standard IEC/SS-EN 60891, 60904 (1-10), 61173, 61345, 61683,61701, 61721, 61724, 61725, 61727, 61829, 61836

• All materiel har monterats och inkopplats enligt respektive tillverkares anvisningar.

 

Av oss sammansatta anläggningsdelar uppfyller ställda krav.
Görs ändringar i installationerna blir denna försäkran ogiltig.

 

Den här sidan uppdaterades 1 mars 2019
E.ON Energilösningar (handel)