Sälja solel | Sälj överskottet av el från solceller till oss - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solsken i skogen

Så gör du för att sälja solel

Vill du sälja överskottet av din elproduktion? Då hjälper vi gärna till.

Så här funkar det

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. Gör du inget aktivt val kommer det bolag du har elhandelsavtal med att ta emot din överskottsproduktion.

Ersättning för dig som köper en solcellsanläggning från oss och är elhandelskund hos E.ON

Under det första året köper vi din överskottsproduktion för Nord Pools aktuella spotpris plus 1 krona per kWh*. Därefter spotpris plus 10 öre per kWh. 

Ersättning för dig som inte köpt din solcellsanläggning från E.ON men är elhandelskund hos oss 

Vi köper din överskottsproduktion för Nord Pools aktuella spotpris, minus ett avdrag om 4 öre per kWh. 

Övriga ersättningar

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför. Se ersättning och avgifter

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 kWh per år.

Ersättning för elcertifikat

Dessutom kan du få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. De certifikat du får kan du sälja genom oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

 

Skatteregler för dig som är mikroproducent 

För dig som säljer överskott från dina solceller och är privatperson – så kallad mikroproducent  –  gäller särskilda regler för att du inte skall behöva betala energiskatt:

  • Du använder dina solceller huvudsakligen för eget bruk
  • Du förbrukar mer el än du producerar på ett kalenderår
  • Du har en anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp
  • Du säljer överskott för max 30 000 kr per år 

Läs mer på skatteverkets hemsida

 

*Efter ett år kommer ny ersättningsnivå vara spotpris + 0,1 krona och gälla tills vidare med en (1) månads uppsägningstid.

 

 

 

Se hur mycket solel du kan producera

Upptäck vad det kostar och hur mycket du kan spara.

Kontakta oss

Kontakta oss på 0771-22 24 24 om du har några frågor om att sälja solel.

Den här sidan uppdaterades 1 april 2019
av E.ON Energilösningar (handel)