Sälja solel | Sälj överskottet av el från solceller till oss - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solsken i skogen

Så gör du för att sälja solel

Vill du sälja överskottet av din elproduktion? Då hjälper vi gärna till.

Så här funkar det

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. Gör du inget aktivt val kommer det bolag du har elhandelsavtal med, att ta emot din överskottsproduktion.

Ersättning för dig som är både solcells- och elhandelskund hos E.ON

För dig som är, eller vill bli, elhandelskund och samtidigt köper en solcellsanläggning från oss ger vi ersättning med spotpris plus 1 krona per kilowattimme för din överskottsproduktion första året*. Därefter spotpris plus 10 öre. Ersättningen utbetalas fyra gånger per år.

Ersättning för dig som inte är elhandelskund hos E.ON

För din överskottsproduktion betalar vi elbörsen Nord Pools aktuella spotpris för den timme då produktionen sker, minus ett avdrag om 4 öre per kilowattimme. Ersättningen utbetalas fyra gånger per år.

Elbalansansvar för 0 kr

Vi tar hand om det lagstadgade elbalansansvaret. Tills vidare bjuder vi på årsavgiften för detta.

Ersättning för elcertifikat

Dessutom kan du få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. De certifikat du får kan du sälja genom oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.
Se ersättning och avgifter

 

*Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 1 krona per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss. Efter ett år kommer ny ersättningsnivå vara spotpris + 0,1 krona och gälla tillsvidare med en (1) månads uppsägningstid.

Den här sidan uppdaterades 8 mars 2019
av E.ON Energilösningar (handel)