Håkan halverar energikostnaden med solceller - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så tog Håkan sin villa in i framtiden med solceller

Se filmen om hur han halverade sin energikostnad

Se hur mycket du kan spara

Trodde du att Sveriges klimat inte passade speciellt bra för solceller?
Inget kunde vara mer fel. Med sina 1 800 soltimmar varje år är Sverige tvärtom idealiskt. Och för Håkan Albinsson innebär solpanelerna att han kan halvera sin energikostnad.

Är du en av alla svenskar som fått upp ögonen för solceller? Det slopade bygglovet i kombination med fjolårets rekordvarma sommar har gjort att fler ser potentialen i att installera solceller.

Men myterna är fortfarande många. Exempelvis att solen inte skulle skina tillräckligt starkt i Sverige. I genomsnitt har Sverige 1800 soltimmar årligen, och solpaneler producerar faktiskt el året runt – inte bara på sommaren.

Tyskland har ungefär samma antal soltimmar, men där står solceller för 8 procent av all producerad el – att jämföra med den svenska siffran på 0,1 procent.

Halverar energikostnaden

Men trots den låga andelen så växer intresset för förnybara energikällor stadigt i Sverige.

Håkan Albinsson i Halland är en av många som fått upp ögonen för solpaneler, och förra året skred han till verket. I september monterades ett 40-tal paneler på hans hus- och garagetak.

– Vi bestämde oss för att skaffa solceller eftersom vi tycker att det är en intressant teknik att använda solen som energikälla. Sedan är vi också måna om miljön, vilket också vägde in i beslutet. Husets läge spelade också roll och vi hade rätt förutsättningar för solceller.

Håkan Albinsson jämförde olika aktörer och kom fram till att E.ON var bästa alternativet.

Hushållets totala energiförbrukning är 23 000 kilowatt per år och enligt beräkningen kommer Håkan Albinsson halvera sin energikostnad efter installationen av solceller.

Förutom att vara en hållbar energikälla är solceller dessutom lönsamma från dag ett. Dels genom att man köper mindre el från elnätet, dels eftersom man kan sälja den el som inte används tillbaka på elnätet. Du får också skattereduktion på all el du producerar och säljer. Med solceller får man dessutom ersättning från elnätsbolaget för att man belastar nätet mindre.

El – även under årets mörkaste dag

Håkan Albinsson är mycket nöjd med sitt beslut och följer dagligen hur mycket solcellerna producerar.

Under årets mörkaste dag, då låg nysnö på taket, producerade hans solceller fortfarande el: 0,2 watt – ungefär lika mycket el som krävs för en eltandborste. Under decembers soligaste dag producerade solcellerna 13 200 watt, motsvarande en femtedel av hushållets totala förbrukning.

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Den här sidan uppdaterades 16 maj 2019