Investeringsstöd Solceller | Bidrag för solceller år 2019 - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Hus med solceller

Fortsatt investeringsstöd på 20% till solceller 2019

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare. Genom revidering av förordningen ändras nu stödet till upp till 20 procent av de stödberättigande kostnaderna. Den nya stödandelen tillämpas vid beslutstillfället och gäller därmed också ansökningar som nu ligger i kön. 

I vårändringsbudgeten tillförs 300 miljoner kronor i budgeten för 2019. Det innebär en nivå på 736 miljoner kronor som får direkt stöd till utbyggnaden av solceller. Förordningsändringen beslutades på regeringssammanträdet den 4 april 2019.

Vad gäller för ansökningar som redan är inskickade? 

Alla ansökningar som beviljas innan den 1:a maj 2019 kommer att ha 30%. Efter det justeras allt till 20%.

Vad är investeringsstöd för solceller?

Det finns ett statligt bidrag för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet är till för alla typer av aktörer, alltså både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 20 % av hela investeringskostnaden för solceller, som ett engångsbelopp. Du skickar in ansökan i förväg innan du påbörjar installationen, och får stödet utbetalat i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker.

Kan jag få ROT? 

En annan möjlighet är ROT-avdraget. Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader vilket blir ca 9% avdrag på det totala beloppet. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. Tänk på att du inte kan kombinera investeringsstödet med ROT.

Fördelen med ROT är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren. 

Undrar du något?

Lämna gärna en intresseanmälan så ringer vi upp dig och pratar mer.

Den här sidan uppdaterades 6 maj 2019
E.ON Energilösningar (handel)