Sen betalning | Påminnelse, anstånd, delbetalning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna ringer framför datorn

Att vara sen med betalningen

Alla kan vi missa att betala en faktura. Här får du reda på vad som händer i en sådan situation.

Vad händer nu?

En påminnelse skickas postalt om ett fakturabelopp inte finns på E.ONs konto på förfallodagen. Vid all försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor och en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Just nu är den 8 procent plus referensränta. Avgifterna läggs på din nästkommande faktura.

Ett kravbrev skickas från Inkassobolaget när betalningen, trots påminnelse, uteblivit. Detta medför extra avgifter.

När stora skulder uppstår kan din el i värsta fall stängas av och begäran om deposition tas ut. Hur stor depositionen blir beror på hur mycket energi du förbrukar. Den kvarstår sedan i minst sex månader som säkerhet för framtida energiförbrukning. Tidsperioden sätts individuellt och har sin grund i betalningshistoriken.

Du kan söka anstånd

Det finns möjlighet att söka anståndsbetalning av en faktura. En dröjsmålsränta tillkommer då på det ursprungliga fakturabeloppet.

Anstånd beviljas endast för kunder som inte har haft ett tidigare anstånd och som saknar betalningsanmärkningar.  Om du vet med dig att det blir svårt att betala din faktura i tid – hör av dig till oss innan fakturan förfaller. Då kan vi oftast hitta en bra lösning och minimera merkostnader.

Kontakta kundservice på 0771-22 24 24.

Möjlighet till avbetalningsplan

Vi kan upprätta en avbetalningsplan av en faktura. Du får alla avbetalningar på en gång och betalar sedan månadsvis. Dröjsmålsränta och en administrativ avgift om 170 kronor tillkommer. Betalning av nya fakturor från E.ON sker som vanligt vid sidan om pågående avbetalningsplan.

Vänligen notera att en utebliven betalning, eller en betalning med lägre belopp än vad som avtalats, innebär att avbetalningsplanen upphör att gälla. All resterande skuld måste då betalas omedelbart. Det samma gäller om den löpande, ordinarie fakturan inte betalas. Vi rekommenderar månadsfaktura till alla kunder som önskar anstånd eller avbetalningsplan.

Kontakta kundservice på 0771-22 24 24.

 

Kontakta oss direkt

Om du får svårt att betala en faktura är vårt råd att du hör av dig till oss så fort som möjligt, så hittar vi en lösning. Ring kundservice på 0771-22 24 24.

Den här sidan uppdaterades 17 augusti 2018
av E.ON Kundsupport