Avtalsvillkor | Villkor avtal för el, gas och fjärrvärme - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man sitter framför dator med faktura

Avtalsvillkor

Nedan hittar du alla våra avtalsvillkor samlade på ett ställe.

E.ON Sverige AB och våra dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på eon.se eller direkt till oss på något annat sätt.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför E.ON om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett sammarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Våra avtalsvillkor

Läs exempelvis vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer.

De allmänna avtalsvillkoren gäller för naturgas som levereras i ledning till konsument med ett avreglerat avtal. Avtalsvillkoren har antagits av Energigas Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket. Avtalsvillkoren kan ändras endast genom ny överenskommelse mellan Energigas Sverige och Konsumentverket.

 

Allmänna avtalsvillkor gasnät gäller för befintliga kunder till och med 2018-10-30

Allmänna avtalsvillkor gasnät gäller från 2018-08-15 för nya kunder och från och med 2018-11-01 för befintliga kunder

Vi tillämpar gasbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av gas. Avtalsvillkoren är framtagna i ett sammarbete mellan Energigas Sverige och Konsumentverket.

Då vi den 25 maj 2018 får en ny Dataskyddsförordning i Europa har vi uppdaterat den information vi idag lämnar om PuL. Därför har vi just nu dubbla uppsättningar av villkor, dels de som gäller fram till den 24 maj och dels de som gäller från och med den 25 maj.

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket.

Våra tillämpningsbestämmelser

Tekniska bestämmelser fjärrvärme

Här finns de bestämmelser från Svensk Energi som vi tillämpar tillsammans med lokala anvisningar för respektive fjärrvärmenät.

Tekniska bestämmelser/Mätare F:104

Mätarplatsens utformning ser du på  sidorna 48 och 49 i Tekniska bestämmelser/Mätare F:104.

Lokala anvisningar

Som bilaga i ditt fjärrvärmeavtal tillämpas Tekniska Bestämmelser F:101, samt Lokala Anvisningar för nätet som du finner i listan nedan.

100koll

Här finner du avtalsvillkoren som gäller för 100koll.

Autogiro

Här finner du avtalsvillkoren som gäller för autogiro.

Den här sidan uppdaterades 3 september 2018