Kundombudsmannen | Framför dina synpunkter och klagomål - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kundombudsmannen

Kundombudsmannen

Kundombudsmannen finns till för att lyssna på dig och agera. Kanske har du beröm att ge, kanske känner du dig missnöjd, kanske har du en riktigt smart idé som kan göra oss bättre. Oavsett ärende är du alltid välkommen att höra av dig till mig, Thomas Gustafsson. Så hjälper jag dig från insidan. 

Se filmen om kundombudsmannen

Det här kan vi göra för dig

Alla synpunkter som kommer in till oss på Kundombudsmannen blir förbättringsförslag som påverkar vad som prioriteras internt. Du blir hörd av ansvarig person på E.ON, som har möjlighet att förändra policys, arbetssätt och rutiner så att vårt bemötande lever upp till våra kunders, alltså dina, förväntningar.

När något går snett

Om du inte är nöjd med E.ONs bemötande har vi på Kundombudsmannen möjlighet att hjälpa dig på följande sätt.

  • Vi granskar ärendet utifrån ditt perspektiv. Sedan beaktar vi E.ONs resonemang samt lagar och villkor på området.
  • Vi prövar, utan intern påverkan, rimligheten i beslut som E.ON fattat och säkerställer att agerandet har varit korrekt och schysst.
  • Vi har mandat att ändra redan tagna beslut om vi kommer fram till att de är orimliga eller direkt felaktiga.
  • Om du inte är nöjd med Kundombudsmannens beslut hjälper vi dig att ta frågan vidare till extern instans så som Konsumentverket, Allmänna Reklamations Nämnden eller Energimarknadsinspektionen.

”Vi ska i kundens ögon vara ledande bland Kundombudsmän genom öppenhet, tillgänglighet och personligt agerande”

Kontakta Kundombudsmannen

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med dina synpunkter, frågor, klagomål eller idéer.

Tyck till

Skriv till oss och berätta vad just du tycker är viktigt. Du kanske har en idé på hur vi skulle kunna göra någonting annorlunda och bättre. Eller en upplevelse av E.ON, bra eller dålig, som du vill förmedla eller få hjälp med. Alla dina tankar är mycket välkomna!

* = obligatoriskt fält

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Ring

0771-44 42 22

Skriv

Kundombudsmannen
E.ON Sverige
205 09 Malmö

Från irritation till handslag

För att visa hur vi på Kundombudsmannen arbetar vill vi visa dig en film. Där berättar Thomas om ett särskilt minnesvärt möte med en villaförening, som inte alls hade uppfattat oss på E.ON som särskilt lyhörda för deras synpunkter.

Den här sidan uppdaterades 17 december 2018
av E.ON Kundsupport