آبونمان ها/ قراردادهای برق شما | Dina elavtal - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kund håller i en faktura

آبونمان ها/ قراردادهای برق شما

آبونمان ها/ قراردادهای برق شما

برای آنکه بتوانید برق مصرف کنید بایستی دو آبونمان/ قرارداد مختلف تنظیم کنید: یک آبونمان شبکۀ برق و یک آبونمان خرید برق.

آبونمان شبکۀ برق

به شرکت شبکۀ برق پول پرداخت می کنید تا ما شبکۀ برق در منطقۀ شما را سرویس و نگهداری کنیم و برق به پریزهای برق شما برسد. این هزینه برمبنای آمپر فیوز اصلی شما و میزان برق مصرفی تان تعیین می شود.

آبونمان خرید برق

بهای برق مصرفی خود را به شرکت تأمین برق پرداخت می کنید. وقتی به خانه ای نقل مکان می کنید یک آبونمان "مقدماتی" دریافت می کنید تا برق شما مستقیماً وصل شود. بخاطر داشته باشید که تعویض آبونمان مقرون به صرفه است. ما به شما کمک می کنیم تا گزینۀ خوبی مناسب با وضعیت و نوع سکونت خود را تنظیم کنید.

چند دلیل خوب برای آنکه ما را بعنوان شرکت خرید برق انتخاب کنید

اهمیت صرفه جوئی در مصرف برق امری تقریباً بدیهی است. ولی شاید اینکه ما از شما می خواهیم که در مصرف برق صرفه جوئی کنید، به همان اندازه بدیهی نباشد. چون ما بهرحال فروشندۀ برق هستیم. توضیح ساده ای برای این امر آنست که همگی ما برای ایجاد یک جامعه بیش از پیش پایدار مسئولیت داریم، جامعه ای که در آن انرژی مفید است و همگی، هم آحاد جامعه و هم شرکتها بایستی آنچه از دستشان برمی آید انجام دهند. در واقع باهم می توانیم تغییر ایجاد کنیم.  ما ترجیح می دهیم مشتریانی داشته باشیم که انرژی کمتری مصرف می کنند و راضی باشند، در مقایسه با مشتریان اندکی که زیاد انرژی مصرف می کنند.  

1   ما همیشه انرژی قابل بازتولید از نیروگاه آبی و بدون یک اوره هزینۀ اضافی برای شما در اختیارتان قرار می دهیم.

2   شرکت انرژی ما همچنین شرکتی است که در کشورهای نوردیک بیشترین سرمایه گذاری را در زمینۀ نیروی برق قابل بازتولید انجام داده است.

Den här sidan uppdaterades 21 juni 2018