تماس با ما | Kontakta oss - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kvinna med headset

تماس با ما

تماس با ما

ما به شما کمک می کنیم تا بهترین آبونمان/ قرارداد برق مناسب با نیازهای خود را تنظیم کنید. ما راه حل های هوشمند برای انرژی، توصیه ها و راهنمایی هایی برای شما داریم که مصرف انرژی خود را به آسانی مشاهده کرده و روی آن تأثیر بگذارید. برای همۀ امور خود می توانید با کمال میل با ما تماس بگیرید.

خدمات مراجعان ما چند زبانه است

شما همیشه می توانید به زبان سوئدی یا انگلیسی با ما تماس بگیرید. علاوه براین چندین نفر از همکاران ما به چندین زبان دیگر نیز صحبت و مکاتبه می کنند. وقتی به ما تلفن می کنید، سوال کنید آیا کسی به زبان شما صحبت می کند یا نه.

مشخصات تماس با ما

تلفن: 24 24 22-0771

شما ميتوانيد، خارج از كشور با ما به اين شماره تماس برقرار كنيد: 24 24 22-771 46+

ایمیل: kundservice@eon.se

Den här sidan uppdaterades 21 juni 2018
av E.ON Kundsupport