قطع برق | Strömavbrott - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Träd som ligger på en elledning

قطع برق

قطع برق

قطع برق می تواند هم با برنامه قبلی و هم بدون برنامۀ قبلی باشد.
وقتی ما قطع برق در منطقۀ  شما را مثلاً در موارد تعميرات شبکۀ برق، برنامه ريزی می کنيم، به شما از قبل و به موقع اطلاع می دهيم. در اينجا eon.se/avbrottsinformation  می توانيد موارد جاری قطع برق را مشاهده کنيد (به زبان سوئدی). برای پيدا کردن منطقۀ خود روی "aktuella strömavbrott" کليک کنيد.

قطع برق بدون برنامۀ قبلی اغلب در هوای طوفانی انجام می شود. ما در بسياری از موارد مشکل را ظرف پنج دقيقه رفع می کنيم. اگر در محل به تعميرات نياز باشد ما در اغلب موارد ظرف يک ساعت، در تمام مدت شبانه روز، در محل حضور داريم.

قطع برق را اطلاع دهید

آیا منطقۀ شما در لینک بالا نشان داده نمی شود؟ در تمام مدت شبانه روز می توانید با شماره تلفن 22 00 88-0771 تماس بگیرید.

شما ميتوانيد، خارج از كشور با ما به اين شماره تماس برقرار كنيد: 22 00 88-771 46+

غرامت قطعی برق

اگر شما بشکل پیوسته و بمدت حداقل دوازده ساعت با قطعی برق مواجه شوید، قانونا حق دریافت غرامت دارید. معمولا نیازی به ارسال درخواست نیست. ظرف دو ماه از پایان زمان قطعی برق، برای شما تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت غرامت قطعی برق  ارسال می‌گردد. مبلغ این غرامت در فاکتور برق شما منظور خواهد گردید.  

قطعی برق خود را به شماره تلفن 22 00 88-0771 اعلام نمایید. مبلغ احتمالی غرامت پرداختی به شما از زمانی که ما از قطع برق شما آگاه شویم، محاسبه می‌گردد. اگر نیاز به آگاهی‌های بیشتری دارید، همواره می‌توانید با بخش خدمات مشترکین ما تماس بگیرید. 

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)