1. Privat
  2. Solceller

EG-intyg om överensstämmelse

All materiel som levererats av oss och dokumenterats i denna handling är CЄ–märkt och uppfyller följande av EU:s direktiv:

  • 73/23 inkl. ändring 30.08.93 och 03.01.94 Lågspänningsdirektivet (91/157 inkl. ändring 23.10.93/03.01.94 och 05.01.99 Ackumulatorer OFFGrid) 89/336 inkl. ändring 12.05.92, 30.08.93 och 03.01.94 Elektromagnetisk kompabilitet
  • Direktiv 93/68/EG Elektromagnetisk kompabilitet, ändring

Solcellsanläggningen uppfyller följande standarder och direktiv

  • Direktiv 2006/95/EG Harmonisering av lagstiftning
  • Svensk Standard SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna
  • Svensk Standard SS 437 01 40 Anvisning för anslutning av lågspänningsinstallationer till Elnätet, IBL 96
  • Svensk Standard SS 437 01 45 El och teleinstallationer i byggnader
  • Svensk Standard SS 437 01 46, Elinstallationer i byggnader – uttag och andra anslutningspunkter – omfattning och placering.
  • Internationell Standard IEC/SS-EN 60891, 60904 (1-10), 61173, 61345, 61683,61701, 61721, 61724, 61725, 61727, 61829, 61836
  • All materiel har monterats och inkopplats enligt respektive tillverkares anvisningar.

Av oss sammansatta anläggningsdelar uppfyller ställda krav.
Görs ändringar i installationerna blir denna försäkran ogiltig.