1. Privat
 2. Solceller
 3. Varför solceller?

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Allmänt om solceller

 • Skiner solen tillräckligt i Sverige? Det är en vanlig missuppfattning att Sverige har sämre förutsättningar för solceller än andra länder. Men faktum är att vi har riktigt bra förutsättningar i Sverige med 1800 soltimmar/ år vilket motsvarar samma förutsättningar som i södra Tyskland. Dessutom är Sveriges svalare klimat perfekt för solceller, enligt forskningsinstitutet SINTEF. Hur väl just ditt hur hus är lämpat för solceller beror på en rad andra faktorer. Till exempel väderstreck, storleken på ditt hustak och om det finns träd eller annat som skuggar.

 • Är solceller lönsamt? Du får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 10 år är ditt solcellssystem avbetalat. Därefter gör du en ren vinst.

 • Vad händer med värdet på mitt hus? Du kan lugnt räkna hem din investering – även om du säljer huset. I genomsnitt sänker solceller driftkostnaden för el med omkring 4 000 kronor per år.

 • Hur påverkas mina elkostnader? När du producerar egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.När du producerar egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.

 • Behöver solcellerna underhåll? När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, ljud eller lukter. Alla våra solpaneler har en effektgaranti på 25 år, och deras beräknade livslängd är minst 30 år.

Så fungerar solceller

 • Hur fungerar solceller? När solinstrålningen faller på solcellen skapas det en elektrisk spänning i form av likström mellan cellens fram- och baksida. Med hjälp av en växelriktare som omvandlar energin till växelström blir det sedan möjligt att använda sin egenproducerade el där hemma.

 • Kan jag ladda min elbil med solenergi? Du kan inte direkt ansluta dina solceller till elbilen. Men din elbil kommer ta del av produktionen så länge den laddas samtidigt som dina solceller producerar el.

 • Är det inte krångligt med solceller? Sen förra året har det blivit enklare att skaffa solceller sen bygglovet slopades. Installationen tar inte mer än 2-3 dagar. Vi håller kontakt med ditt nätbolag för byte av mätaren så att du kan bli elproducent. När solcellerna väl sitter uppe på taket är de underhållsfria. Skattereduktion och sälj av överskott sköter sig per automatik.

Förutsättningar

 • Vilka förutsättningar krävs för att jag skall skaffa solceller? Optimalt läge är takvinkel på 30–45% i söderläge då har du möjlighet att få ut 100% av dina solceller. Du tappar ca 10–20% om huset ligger i annat väderstreck eller har annan lutning. Trots att du har ett tak som inte ligger i söderläge lönar sig investeringen.

Testa ditt hus

Vill du se hur solceller passar ditt hus? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

 • Bygglov, vad gäller för solceller? Från och med den 1 augusti 2018 slopas bygglov. Undantag finns för solcellanläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kolla med din kommun om du är har ett hus inom nämnda områden.

 • Passar mitt tak för solceller? Solceller kan sättas upp på de flesta takbeläggningar. De vanligaste är takpannor, plåttak och papptak.

 • Måste jag lägga om mitt tak innan jag installerar solceller? Solcellerna har en lång livslängd, räkna på minst 25 år vilket är så långt vår garanti sträcker sig. Tror du att du inom denna tid behöver lägga om ditt tak kan det vara läge att göra det innan. Känner du dig osäker kontakta gärna oss.

Har du fler frågor om solceller?

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Ekonomi och lönsamhet

 • Ska man köpa solceller nu eller bör man vänta? Priset på solceller har sjunkit med 84% de senaste 10 åren, men de senaste två åren har priserna stabiliserats på en låg nivå. Tekniken är beprövad och dagens solceller är högeffektiva och levererar solel i minst 30 år. Sverige har fantastiska förutsättningar med 1800 soltimmar per år.

 • Investeringsstödet för solceller, hur fungerar det? Investeringsstödet är 20% av totalkostnaden. Som privatperson kan du ansöka om investeringsstödet innan dina solceller är installerade men senast 6 månader efter färdig installation måste ansökan göras. Som företag måste du ansöka innan accepterad offert. ROT och investeringsstöd går inte att kombinera.

 • Kan jag få ROT-avdrag? Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader vilket blir ca 9% avdrag på det totala beloppet. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år.

 • Kan jag få skattereduktion? Som så kallad mikroproducent* kan du sedan 1 januari 2015 få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och får maximalt uppgå till 30 000 kWh per år. *Småskalig egenproduktion kräver en säkringsstorlek på högst 100 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kilowatt.

 • Kan jag sälja mitt överskott till E.ON? Den el du producerar men själv inte använder kan du sälja. Priserna följer timpriserna på elbörsen. Om du köper el från oss på E.ON blir vi automatiskt din anvisade köpare. Men du är självklart fri att aktivt välja att sälja din el till det energibolag du önskar.

 • När har jag tjänat in min investering? Det beror på vilken solcellslösning du väljer, hur du dimensionerar din installation och hur mycket el du använder. Väldigt generellt brukar det sägas att återbetalningstiden är 8-12 år. Gör solcellskalkylen för att ta reda på just dina förutsättningar.

En ren vinst

Efter att solcellerna har betalat sig så gör du en ren vinst i flera decennier. Testa vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

 • Blir jag helt självförsörjande? Nej, inte helt. Du måste fortfarande köpa el när solen har gått ner, men du blir betydligt mindre beroende av att köpa el. Du får upp till 75% lägre energikostnader med solceller.

 • Hur mycket solel kan jag producera? Solceller kan maximalt generera cirka 1 000 kWh per installerad kW och år, beroende på storlek och system. Vi brukar säga att realistiskt och bra mål är att bli självförsörjande med hushållsel under årets sommarmånader. Den el du inte använder kan du sälja.

Installation

 • Hur snabbt är jag igång? Hur snabbt du kan vara igång beror på säsong och väderförhållande. Installationen tar ca 2-4 arbetsdagar. E.ON kontaktar därefter nätbolaget för mätarbytet. Just nu är intresset för solceller stort i hela Sverige och längre leveranstider än vanligt kan förekomma. Ta kontakt med oss för att få mer info vad leveranstiden är just nu.

 • Hur går anslutningen till elnätet till? För att anläggningen skall börja fungera så kontaktar vi nätbolaget när installationen är klar som gör mätarbytet. Sen kan du börja producera din egen solel.

 • När kan jag börja använda anläggningen? När mätarbytet är gjort, som görs av nätbolaget efter att installationen är klar.

 • Vad behöver jag förbereda? Inför installationen är det viktigt att du ser till att installatörerna kan sätta upp sin byggställning. Du behöver också se till att det finns en Internet-nätverkskabel till växelriktaren.

Solpaneler

 • Hur ser solpanelerna ut? Våra solpaneler smälter bra in på de flesta hus. Vi har två typer av solpaneler, Monokristallina och Polykristallina. Polykristallina är blåa med en aluminium ram i silver. Monokristallina är helsvarta och är den som de flesta av våra kunder väljer. Solcellernas framsida utgörs av en skiva härdat glas som skyddar cellerna mot yttre slitage. Bakstycket består av ett UV-beständigt material.

 • Optimerare, vad är det? Optimerare används för att effektivisera delar av anläggningen där det finns en skuggning. Du kan själv välja om du vill få din anläggning med eller utan skuggoptimering.

 • Var tillverkas era solpaneler? Majoriteten av alla solpaneler som säljs i Europa tillverkas i Asien.

 • Vad är skillnaden mellan solceller och solfångare? Solceller omvandlar solenergi till el medan solfångare omvandlar solenergi till värmeenergi. E.ON säljer inte solfångare.

 • Producerar solceller el när det är strömavbrott? Nej. Solceller kräver fungerande anslutning till elnätet.

 • Krävs det något underhåll av solcellerna? Solceller är underhållsfria. Vid regn är paneler med lutning större än 10 grader självrengörande. Naturligtvis är det alltid bra att med jämna mellanrum göra en egenkontroll för se att dina paneler fungerar som de ska och producerar solel. Det gör du enkelt i appen eller på växelriktaren.

Miljöpåverkan

 • Vilka är fördelarna med solceller för dig och för miljön? Du blir mer självförsörjande och mindre beroende av att köp el de kommande 25 åren, under solpanelernas beräknade livslängd. Miljön drar fördelar av solceller genom att solen är en förnybar källa - precis som vind och vatten - och inte ger några koldioxidutsläpp under driftsfasen. Även om det krävs en del energi att tillverka solceller, så producerar de 4-5 gånger mer energi under deras livslängd än vad det går åt att tillverka dem.

 • Går det åt mer energi att tillverka solceller än de kan producera? Solcellerna är tillverkade av kisel som är ett av jordens vanligaste grundämne Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer från energi som går åt under tillverkningsprocessen precis som vid tillverkning av vilka andra produkter eller material som helst. Men sedan kan de generera 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Om man tittar på koldioxidutsläpp så tar det cirka 12-18 månader innan produktion av solel motsvarar tillverkningen av solcellerna.

 • Vad händer med trasiga solceller? Vem tar hand om solcellerna efter att de använts? I dagsläget är solcellsavfallen väldigt små så dessa hanteras bland elektronik i befintliga återvinningsanläggningar där vissa material av högt värde kan gå förlorade. På längre sikt tror vi att samhället kommer att behöva specifika anläggningar för solcellspaneler där alla olika material kostnadseffektivt kan återvinnas. Vi tror också att samhället kommer att gå mot en mer cirkulär ekonomi där material i mycket hög grad återvinns, väldigt lite nya material behöver tas in i vårt samhällssystem och mycket få lämnar det. Nya tekniska landvinningar har under de senaste åren bidragit till ökad resurseffektivitet i produktionen med mindre materialåtgång och vi förväntar oss att den kommer att bli ännu bättre i kommande lösningar.