1. Privat
  2. Solceller
  3. Varför solceller?
  4. Ökad effekt med half cell solpanel

Den nya tekniken kan ge 30 000 extra kWh

Solcellsmarknaden utvecklas ständigt och under senast åren har solcellerna gradvis fått bättre prestanda. Men nu är det dags för ett stort kliv – våra nya half cell solpaneler ökar effektiviteten med upp emot 10 % på ett bräde.

– Ytan på ett villatak är ofta begränsad och våra privatkunder vill såklart producera så mycket el som möjligt. Tidigare har fler solpaneler, kanske på garaget eller annan byggnad, varit enda sättet att få ut mer el. Men nu kan du öka produktionen på samma takyta med dubbelt så många solceller i varje solpanel, säger Niklas Johansson, produktansvarig för solceller på E.ON.

De flesta monokristallina solpaneler på marknaden har en effekt på 300 W per panel. Våra nya monokristallina solpaneler med half cellteknik har en effekt på 330 W per panel – och ger därmed hela 10 % ökad produktion jämfört med standarden på marknaden. Eftersom solpanelerna har en förväntad livslängd på 30 år kommer snittkunden att producera ytterligare 30 000 kWh med den nya tekniken. Omräknat i pengar blir det cirka 30 000 kr i ökade besparingar. *

Så funkar half cell-panelerna

Dagens solpaneler består av 60 celler i en panel. Med den ny half cell-tekniken halveras solcellerna och fördelas i två sektioner, dvs en panel innehåller totalt 120 celler. Varje sektion i solpanelen har seriekopplade solceller och de båda sektionerna parallellkopplas. På så vis minskar resistansen och vi får ut mer effekt på samma yta.

Det finns fler fördelar med half cell-paneler, de är till exempel mindre känsliga för yttre påfrestningar som snö.

Tidigt ute med den nya tekniken

– Vi har en direktrelation sen länge med vår tillverkare och har inga onödiga mellanled. Tidigare har vi erbjudit den här tekniken till våra större företagskunder och nu har vi möjligheten att vara tidigt ute med tekniken även till våra privatkunder, säger Niklas.

Givetvis har half cell-panelerna samma omfattande garantier som våra övriga solceller, dvs 10 års produktgaranti och 80% effektgaranti upp till 25 år.

– Vi kommer att börja sälja de nya solpanelerna i början av 2020, så om du beställer dina solceller då så kommer du att vara först ut med den nya tekniken, avslutar Niklas.

* Räkneexempel: En genomsnittlig villainstallation består av 30 solpaneler. Idag producerar en sådan anläggning cirka 10 000 kWh på ett år, dvs 300 000 kWh under den förväntade livslängden på 30 år. För en sådan snittinstallation innebär de nya half cell solpanelerna att du får ut ytterligare 10% i produktion, dvs. 30 000 kWh extra under livslängden på 30 år. Det betyder att du som kund producerar el för 30 000 kr mer än om du hade valt solceller med en effekt på 300 W.