1. Privat
  2. Solceller
  3. Varför solceller?
  4. Vad händer med investeringsstödet för solceller?

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare. Genom revidering av förordningen ändras nu bidraget till upp till 20 procent av de stödberättigande kostnaderna. Den nya stödandelen tillämpas vid beslutstillfället och gäller därmed också ansökningar som nu ligger i kön. 

I vårändringsbudgeten tillförs 300 miljoner kronor i budgeten för 2019. Det innebär en nivå på 736 miljoner kronor som får direkt stöd till utbyggnaden av solceller. Förordningsändringen beslutades på regeringssammanträdet den 4 april 2019.

Vad gäller för ansökningar som redan är inskickade? 

Alla ansökningar som beviljas innan den 1:a maj 2019 kommer att ha 30%. Efter det justeras allt till 20%.

Vad är investeringsstöd för solceller och hur funkar bidraget?

Det finns ett statligt bidrag för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet är till för alla typer av aktörer, alltså både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 20 % av hela investeringskostnaden för solceller, som ett engångsbelopp. Du skickar in ansökan i förväg innan du påbörjar installationen, och får stödet utbetalat i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker.

Kan jag få ROT-avdrag för solceller? 

En annan möjlighet är ROT-avdraget. Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader vilket blir ca 9% avdrag på det totala beloppet. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. Tänk på att du inte kan kombinera investeringsstödet med ROT.

Fördelen med ROT är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren. 

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.