1. Privat
  2. Solceller
  3. Varför solceller?
  4. Vad händer med investeringsstödet för solceller?

Totalt 835 miljoner i stöd under 2020

Regeringen föreslog i budgetpropositionen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Totalt finns då 835 miljoner kronor för satsningen på solceller och energilagring. 

Vad är investeringsstöd för solceller och hur funkar bidraget?

Det finns ett statligt bidrag för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet är till för alla typer av aktörer, alltså både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 20 % av hela investeringskostnaden för solceller, som ett engångsbelopp. Du skickar in ansökan i förväg innan du påbörjar installationen, och får stödet utbetalat i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker.

Kan jag få ROT-avdrag för solceller? 

En annan möjlighet är ROT-avdraget. Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader vilket blir ca 9% avdrag på det totala beloppet. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. Tänk på att du inte kan kombinera investeringsstödet med ROT.

Fördelen med ROT är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren. 

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.