Övervakningsplan

Enligt naturgaslagen ska den som bedriver överföring av naturgas upprätta en övervakningsplan över hur de är organiserade och hur verksamheten bedrivs. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa den fria konkurrensen på naturgasmarknaden.

Mer information om övervakningsplanen och vad den ska innehålla och hur den ska publiceras finns också på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Offentliggörande av årlig rapport

Årsrapport över de åtgärder som vi gjort enligt övervakningsplanen.

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2014 (PDF, 380 KB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2013 (PDF, 341 KB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2012 (PDF, 338 KB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2011 (PDF, 608 KB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2010 (PDF, 673 KB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2009 (PDF, 1 MB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2008 (PDF, 19 KB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2007 (PDF, 1 MB)

Årsrapport E.ON Gas Sverige AB 2006 (PDF, 1 MB)