Smarta nät i Hyllie

Hyllie i Malmö – en stadsdel med ambitionen att vara en global förebild inom hållbar stadsutveckling – växer så det knakar. Här är människorna centrala, de kommer att själva till stor del kunna styra energiförbrukningen och -produktionen i sina egna hus, fastigheter eller industrier. Alla bidrar genom energieffektivisering och smart teknik till en låg förbrukning, utan att behöva ge avkall på bekvämligheten.

I Malmöstadsdelen Hyllie satsar vi på E.ON på utvecklingen av smarta nät. Det är en viktig del av att utveckla hållbara lösningar, inte minst i storstäderna. Med smarta nät menar vi elnät och fjärrvärmenät som både kan leverera el och fjärrvärme ut till kunderna och ta tillvara på kundernas egen småskaliga produktion in i nätet.

I Hyllie satsar vi även på att skapa hållbara transportlösningar. Bland annat genom biogasproduktion från organiskt avfall och avloppsvatten som sedan förs tillbaks till området genom biogastankning.

Smartare energisystem, aktivare konsumenter

Projektet i Hyllie kommer att besvara frågor kring vilken roll konsumenterna, fastigheterna och infrastrukturen kan få i det framtida energisystemet. Hållbara transporter, avfallshantering och återvinning är ytterligare några viktiga byggstenar. Dessutom kommer Hyllie att faktiskt att bidra konkret med en god energibalans för hela Malmö stad – och en betydande minskning av klimatpåverkan.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017