Västra hamnen

Självförsörjande på förnybar energi

Området Västra Hamnen byggs i ett gammalt industriområde i Malmös hamn och har fått ett helt eget smart energisystem. 

Den attraktiva stadsdelen är självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart avfall. Vindkraftverk utgör ryggraden i Västra Hamnens energisystem. Solfångare värmer upp Västra Hamnen men ger också ett överskott av värme som lånas ut till andra delar av Malmö genom distribution via fjärrvärmenätet. Storskalig värmepumpslösning förser bostäderna i Västra Hamnen med förnybar värme genom fjärrvärmenätet – en process som vänds på sommaren då samma värmepumpar istället pumpar ut kyla till fjärrkylanätet.

Vi formar framtidens boende

I Västra Hamnen har vi på E.ON inte bara byggt upp energiförsörjningen, utan också ett eget flerbostadshus – Hållbarheten. Byggnaden har åtta lägenheter och innehåller ett av Sveriges mest avancerade system för att hyresgästerna själva ska kunna mäta och styra energianvändningen. Hyresgästerna har även tillgång till egen produktion av både el och värme genom solceller, ett urbant vindkraftverk och solfångare som alla sitter på taket. Överskottet av den energi som produceras i fastigheten kan hyresgästerna sälja ut på nätet.

Den här sidan uppdaterades 13 januari 2017