apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
E-Prize

E-Prize

Sveriges största energitävling

E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer som har etablerat sig som Sveriges ledande energipris i näringslivet och delas ut för åttonde året i rad.

Ett pris för innovativa och smarta energilösningar

E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer som har etablerat sig som Sveriges ledande energipris och delas ut för nionde året i rad. E-Prize belönar svenska företag som har de mest innovativa lösningarna för att underlätta utvecklingen mot mer förnybar och effektivare utnyttjande av energi samt hållbara transporter.

Läs mer hos Veckans Affärer

Spännande kategorier för E-Prize 2017

I de tre kategorier söker vi de mest innovativa och banbrytande idéerna för att stödja och underlätta utvecklingen mot...

Förnybar energi
... mer förnybar energi. Det kan handla om allt från företag med innovationer och teknik för generering av förnybar energi över lagring och annan understödjande teknik till nya innovativa affärsmodeller.

Energieffektivisering
... effektivare utnyttjande av energi. Det kan handla om företag som utvecklar nya, innovativa lösningar och teknik för energieffektivisering men också energikunder som har egna innovativa lösningar och teknik för energieffektivisering.

Hållbara transporter
... en transportsektor med effektivare och mer förnybar energi.

Vem kan nominera?

Vem som helst kan nominera ett företag eller en organisation som de tycker förtjänar priset i någon av de tre kategorierna. En jury bestående av en rad av Sveriges främsta energi- och innovationsexperter bedömer de inkomna nomineringarna och väljer ut tre finalister i respektive kategori. Vinnarna presenteras på Hållbarhetsdagen 2017 i Stockholm i oktober.

Nominera ett företag eller en organisation

Årets jury

  • Lina Bertling Tjernberg, professor smart grid technology, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
  • Stefan Henningsson, senior adviser climate innovation, Världsnaturfonden, WWF
  • Anita Aspegren, avdelningschef, avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten
  • Joakim Adgård, försäljningschef B2B, E.ON
  • Per Olof Lindsten, digitalchef, Veckans Affärer

Följ med oss in i en energismart framtid

All energi som används måste göra maximal nytta. Det kräver energismarta lösningar som verkligen fungerar oavsett hur era behov ser ut. För oss är det den självklara vägen framåt – mot en hållbar framtid. Ska vi slå följe?

E-Prize

E-Prizevinnare 2016

Förnybar energi

Climeon

Thomas Öström kläckte affärsidén tillsammans med grannen och drog i gång Climeon. De hade båda gått och funderat på att det måste finnas ett sätt att bättre utnyttja energi som i dag bara kastas bort. Det kallas för "energiskräp", den där energin som inte används, som till exempel spillvärme som bara släpps ut i atmosfären. Och i dag försvinner uppemot 50 procent av energin från varmvatten till ingen nytta.

"Vår idé är att i stället fånga upp den värmen och omvandla den till elektricitet, att göra något vettigt av det där skräpet", säger Thomas Öström.

Utmaningen är att den värmen oftast ligger under kokpunkten, vilket hittills har gjort det svårt att på ett lönsamt sätt fånga upp energin - temperaturskillnaden mellan det kalla och varma vattnet är för liten. Tills nu, för vad Climeon har gjort är att utveckla en teknik som klarar just det.

Juryns motivering

En innovativ teknik med stor potential som gör att vi slipper kasta bort energi i onödan - och som redan visat att den är gångbar här och nu.

Energieffektivisering

Fastighets AB L E Lundberg

Lundbergföretagen är ett av Sveriges allra mäktigaste företag. Och miljöchefen Jimmy Ekström har sett till att alla, från fastighetsskötare in till styrelserummet, är engagerade i att jobba och tänka smart och långsiktigt. Lundbergföretagen är ett av Sveriges allra mäktigaste företag, och strävar kontinuerligt efter att bli ännu mer energieffektiva.

På ett köpcentrum i Norrköping har Lundbergs satt solceller på taket där energin direkt kan användas för att hjälpa till och drifta husets kylanläggningar en solig dag. Samtidigt är det just ventilation som är en av framtidens energiutmaningar. Öppnare kontorslandskap innebär fler människor som jobbar på en mindre yta och då måste det vara mer fart och kyla på luften.

"Men det som verkligen kännetecknar vårt arbete inom energiområdet är att det faktiskt omfattar hela företaget, från våra egna fastighetsskötare in till styrelserummet. Det gör också att det ständigt uppstår nya, innovativa lösningar."

Juryns motivering

Ett systematiskt arbete och ett viljestarkt ledarskap som kan inspirera andra i en bransch där det finns mycket kvar att göra.

Hållbara transporter

Greater Than
Varför ska du som är en försiktig bilförare betala för bildårar i trafiken? Med mer data än Google och Tesla vill svenska Greater Than ge försäkringar där du betalar som du kör. Med över 25 000 bilkunder och 2,6 miljarder körda mil i databasen har Greater Than mer relevanta data inom sitt område än både Google och Tesla.

"Vi har utvecklat en helt unik teknologi där vi kan bedöma risk i realtid", förklarar bolagets vd Liselott Johansson.

Försäkringsbranschen står inför en enorm omvälvning när digitaliseringen nu börjar svepa in på allvar. I år ska Greater Than lansera sin digitala bilförsäkring där du helt enkelt betalar som du kör.

Juryns motivering

Med en sinnrik digital lösning öppnas nya möjligheter till beteendeförändringar i en sektor med stor potential till utveckling.

E-Prizevinnare 2015

Små och medelstora företag

Gränsfors Bruks AB

Under perioden 2010-2014 har företaget reducerat sin totala energiförbrukning med 40 procent och samtidigt ökat produktionen med 30 procent. I samband med ett ägarbyte 2009 sattes målet att halvera behovet av fossilt bränsle per tillverkad yxa. En energikartläggning genomfördes 2010, som stakade ut planen för energiomställningen, och företaget har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska sin energiförbrukning. Bland annat har oljeuppvärmda ugnar ersatts med induktionsugnar och bergvärme har installerats för primär uppvärmning.

Juryns motivering

Genom ett systematiskt arbete och med miljö- och resurshänsyn som en viktigt del av värdegrunden har det drygt sekelgamla bolaget med enkla medel, men också en viss innovation, lyckats minska energiförbrukningen per tillverkad enhet med över 80 procent.

Vinnarintervju med Thomas Ericsson

Stora företag

Volvo Car Corporation

VCC har sedan 2008 arbetat aktivt med energieffektivisering i projektform med besparingsmål för varje fabrik. Med hjälp av energikartläggningar fick företaget tydliga mål för energiåtgärder och ett bra beslutsunderlag. Under åren har energieffektiviseringsarbetet förfinats och utvecklats till att idag vara en självständig och självklar del av det dagliga arbetet vilket gör att energifrågan alltid finns på den dagliga agendan.

Juryns motivering

Med en drivande eldsjäl som tar ett helhetsgrepp om energifrågan med såväl tillverkningsprocess som fastighetsbestånd och som dessutom vågar ifrågasätta en rad heliga kor går det att med små medel åstadkomma stora besparingar även i en bransch som annars mest kämpar hårt med energiförbrukningen för slutprodukterna.

Vinnarintervju med Mihkel Laks

Fastighet och offentlig sektor

AMF Fastigheter

AMF satte år 2009 ett energimål att reducera 25 procent av sin totala energianvändning till och med 2014. Redan vid årskiftet 2012/2013 uppnåddes reduktionsmålet och under 2014 förbättrades resultatet ytterligare och landade på 35 procent! AMFs framgångskoncept är att jobba systematiskt och hela tiden utveckla både organisationen och tekniken i fastigheterna.

Juryns motivering

Med en mycket tydlig målstyrning och genom att systematiskt arbeta med såväl organisation och teknik i fastigheterna har energireduktionsmålen uppnåtts med råge med såväl god ekonomisk vinst som god miljövinst – men därtill också den stora affärsmässiga fördelen av ett ökat fastighetsvärde på en halv miljard kronor.

Vinnarintervju med Michael Eskils

Den här sidan uppdaterades 31 mars 2017