1. Privat
  2. Solceller
  3. Så fungerar solceller
  4. Anslut solceller till elnätet
  • Innan du köper Börja med att höra med din kommun om det krävs bygglov för att sätta upp solpaneler där du bor. I så fall behöver du ansöka om och få bygglovet beviljat innan du fortsätter. Det är viktigt att din solcellsanläggning är godkänd att installera i Sverige, läs gärna våra tekniska krav innan du köper.

  • Föranmälan Tänk på att anlita en behörig elektriker. Hen installerar din anläggning, sköter kontakten med oss och skickar in föranmälan så att du kan börja producera din egen el. Om du har ett pågående anslutningsärende hos oss kan du enkelt följa hur det går Om du själv anlitar en behörig elektriker rekommenderar vi att du väljer en som har solcellsinstallation som specialistkompetens.

  • Vi skickar ett tillägg till de allmänna avtalsvillkorens för ditt elnätsabonnemang till dig I tillägget till de allmänna avtalsvillkoren beskrivs bland annat ansvarsgränser, säkerhet och krav på anläggningen, ersättning för nätnytta, kontrolluppgifter till Skatteverket, momsplikt med mera.

  • Vi byter elmätare Innan du kan börja använda solcellsanläggningen måste din elmätare bytas till ensom mäter både förbrukning och försäljning. Vi gör bytet kostnadsfritt. Efter att din elektriker skickat in en föranmälan, byter vi elmätaren inom cirka 2 månader, förutsatt att vi inte behöver göra några större anpassningar av elnätet.

  • Koppla in elen När en behörig elinstallatör har kopplat in elen är du solelsproducent. Grattis!

  • Välj elhandelsavtal för din överskottsel Den el som du inte själv använder säljer du till en elhandlare. Om du inte gör något aktivt val får du el från vår anvisade leverantör, E.ON Energilösningar, och ett så kallat anvisningsavtal. Det är oftast mer förmånligt att själv välja elhandelsavtal, så vi rekommenderar att du gör ett aktivt val. E.ON Energidistribution betalar dig dessutom för den nätnytta som du bidrar med. Hur stor ersättningen blir beror på var i landet du bor.

  • Ansök om 20% investeringsbidrag Du som har köpt solceller kan ansöka om investeringsbidrag som täcker 20% av installationskostnaden. Vi skickar ett intyg till dig när vi har kopplat dina solceller till elnätet, som du skickar med din ansökan. Läs mer om investeringsstöd och hur du ansöker på Energimyndighetens hemsida

Avdrag, bidrag och skattereduktion

20 % investeringsstöd

Som solelsproducent kan du få ett investeringsbidrag på upp till 20 procent av totalkostnaden för installationen. Ansökan behöver skickas till Länsstyrelsen i ditt län senast sex månader från det att installationen påbörjas.

Rotavdrag

Rotavdraget är på 30 procent av kostnaden för installationsarbetet. Arbetskostnaden räknas schablonmässigt som 30 procent av totalkostnaden, vilket innebär att avdraget blir cirka 9 procent av hela kostnaden.


Du ansöker själv om rotavdrag. Skulle du senare få investeringsbidrag måste du betala tillbaka rotavdraget.
Skattereduktion

För all överskottsel som kommer ut på elnätet från din produktion kan du få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme, upp till 18 000 kronor per år.

Ersättning för produktion

Försäljning av överskottsel

Den el du producerar men inte själv använder kan du sälja vidare. Köparen blir automatiskt det elbolag du är kund hos. Vill du sälja till någon annan skriver du ett separat säljavtal.
Ersättning för nätnytta

Som solelsproducent avlastar du elnätet och sänker nätbolagets kostnader för transport av el. För det får du ersättning från nätbolaget, som utbetalas automatiskt till dig.
Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti, som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån.

E.ON Energidistribution rapporterar utan kostnad uppgifter om din överskottsproduktion till Energimyndigheten. Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion kan du installera en särskild elcertifikatsmätare för detta.