• I slutet av 2019 fanns det 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

  • Den installerade effekten uppgick till 698 MW, en ökning på ca 70 procent från 2018 siffror.

  • De mindre solcellsanläggningarna, som villatak, stod för majoriteten av installationerna under 2019.

  • Den energi som varje dag når jordens yta i form av solljus är 8000 gånger större än vad mänskligheten gör av med på ett år.
  • Med solceller använder du förnybar solenergi för att producera el till ditt hem.

  • Den el dina solceller producerar och som du inte använder direkt kan du lagra i ett batteri eller sälja vidare till ett elbolag.