Intresset för att installera solceller på taket har ökat de senaste åren i Sverige. Men många ställer sig fortfarande tveksamma till att börja producera sin egen el hemma.

– Många tror att det fortfarande är en ny teknik och väntar in sänkta priser, vilket är helt fel, säger Niklas Johanson på E.ON.

Billigare än förr

Att installera solceller har blivit billigare. Dels på grund av avskaffandet av tullkostnaderna för själva solcellerna, men också tack vare förmånliga investeringsstöd från staten.

– Den teknik som är dominerande inom solceller är kisel, som har en teoretisk maxeffekt. Vi är inte uppe i den ännu, men vi är inte långt ifrån, säger Niklas Johansson.

Förmånligt stöd från staten

En stor fördel med att inte vänta för länge är att staten just nu erbjuder investeringsstöd till den som installerar solceller. Investeringsstödet är upptill 20 procent av investeringskostnaden.

Ännu lönsammare när elpriserna stiger

När elpriserna stiger påverkas du inte lika mycket, tack vare att du i princip halverar din elräkning med solceller. Dessutom får du ännu bättre betalt för ditt solelsöverskott.

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.