Många intresserade solceller

Intresset för att installera solceller på taket fortsätter öka. Det beror bland annat på att det har blivit billigare att installera solceller. Dels på grund av avskaffandet av tullkostnaderna för själva solcellerna, men också tack vare förmånligt grönt rotavdrag på material och arbete från staten.

Ändå ställer en del ställer sig fortfarande tveksamma till att börja producera sin egen el hemma.

– Vissa tror att det fortfarande är en ny teknik och väntar in sänkta priser, vilket är helt fel, säger Niklas Johanson på E.ON. Den teknik som är dominerande inom solceller är kiesel, som har en teoretisk maxeffekt. Vi är inte uppe i den ännu, men vi är inte långt ifrån.

Nu blir det inte billigare

Länge har solpaneler minskat i pris, men under 2020 har vi kunnat se ett trendbrott i panelpriserna. Våra experter tror inte att solpanelerna kommer sjunka så mycket i pris mer, snarare stiga. 

De första tendenserna på ökade priser såg vi redan från starten av 2020 när transportpriserna började stiga. Nu är vi i ett läge där elpriserna är höga, vilket har ökat efterfrågan på solcellspaneler. Tillverkningen av solpanelerna hänger inte med i denna stigande efterfrågan, och det är priserna på råmaterial som behövs för att producera solcellerna som har stigit. Den stora flaskhalsen just nu är världsmarknadens efterfrågan på kisel som ökar snabbare än kapacitetsutbyggnaden av själva produktionen. Så länge kiselpriserna ökar så stiger priserna hos leverantörerna.

Ännu lönsammare när elpriserna stiger

Vänta inte med solceller och gå miste om värdefull produktion av solel och minskade elkostander. Med solceller på taket behöver du inte köpa lika mycket el, och blir därmed inte så beroende av svängningar i elpriset. När elpriserna är höga får du dessutom mer betalt för det överskottet på el som du säljer vidare. På så vis kan du halvera din elräkning om du installerar solceller på ditt tak.

Halvera elräkningen med solceller

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Solceller på tak.

Halvera elkostnaden - så går det till

Med solceller på taket kan du halvera dina årliga elkostnader. Det gör du bland annat genom att minska ditt behov av köpt el och tjäna pengar på ditt överskott. Läs mer om hur du kan spara pengar på dina solceller.

Köp solceller - steg för steg

Här kan du läsa en guide som vi har skapat för att ge en bild om hur enkelt det är att köpa solceller.

Så höjer solceller värdet på huset

När du installerar solceller sänker du dina driftkostnader rejält och därmed ökar värdet på huset. Läs mer om hur solceller påverkar försäljningspriset på ett hus.