Förra årets värmebölja gjorde att mindre el från vattenkraft och vindkraft producerades. Vilket gjorde att elpriserna på marknaden ökade markant. En ökning som våra solcellskunder drog nytta av.

– Med solceller på taket blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. Dessutom blir dina solceller automatiskt mer lönsamma när elpriserna går upp, säger Pernilla Persson, säljansvarig för solceller.

Genom att bli din egen elproducent kan du vara lugn i att en stor del av den årliga elkostnaden tryggats till fördelaktigt pris och kan därmed spara pengar när marknadspriserna stiger och använda dina solceller lönsamt.

Elens ursprung allt viktigare

Som solelproducent kan du få en så kallad ursprungsgaranti för den el du producerar. Då har du ett kvitto som garanterar att din el kommer från solen. Ursprungsgarantin kan säljas till elhandlare som sedan säljer vidare ursprungsmärkt kraft till konsument. Om efterfrågan på solel fortsätter att öka bland elkunder kan du alltså få mer betalt för din el och använda dina solceller lönsamt.

– Som med all prissättning handlar det om utbud och efterfrågan. Som solelproducent får man dock ett skydd i generell inflationsdriven prisuppgång, det vill säga skydd mot en generell ökning av elpriset, avslutar Pernilla Persson.

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller och hur du använder solceller lönsamt? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.