Förra sommaren bjöd på både värmerekord och soltimmar utöver det vanliga. Men även om det inte blir någon rekordsolig sommar i år, så kan du spara mycket pengar med solceller på taket.

– Många av våra solcellskunder betalar inte några elhandelsräkningar under ett vanligt sommarhalvår, tvärtom så tjänar de på överskottet de säljer. Och i snitt så kan dina solceller halvera dina årliga elkostnader, säger Pernilla Persson, säljansvarig för solceller på E.ON.

En vanlig myt är att solen inte skiner tillräckligt i Sverige, men faktum är att Sverige har ungefär lika mycket solinstrålning som centrala Europa. För att solceller ska generera energi behövs inte starkt solljus eller värme. Vanligt dagsljus räcker för att generera solel, även om det är molnigt.

Så här går det till

Man brukar räkna med att ungefär hälften av den el som man själv producerat med solceller används för eget bruk. Om du förbrukar 8000 kWh om året och producerar lika mycket kommer du alltså enbart köpa 4000 kWh från nätet och resten är din egen solel.

Den solel du inte använder kan du dessutom sälja tillbaka till elbolagen. På så sätt sänker du dina kostnader ytterligare.

Så här sparar du pengar med solceller

  • Du köper mindre el Man brukar räkna med att ungefär hälften av den el som man själv producerat med solceller används för eget bruk. Resten kan du sälja tillbaka till ett elhandelsföretag, som till exempel E.ON.

  • Du säljer el Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du säljer tillbaka elen till. E.ON köper din el för spotpriset plus 20 öre per varje kWh det första året. Som tack för att du hjälper till att producera el till elnätet ersätter även E.ON dig som elproducent med det som kallas för nätnytta. Ersättningen för nätnytta beror på vilket område du bor i.

  • Du får skattereduktion Du får en skattereduktion från staten på all el som du producerar och säljer tillbaka till elnätet. Det är 60 öre per kWh som du får tillbaka på din deklaration.

  • Du får ersättning för nätnytta Ditt elnätsbolag får minskade kostnader för överföring av el i sitt nät tack vare din elproduktion, och de ersätter dig för den nytta som din produktion skapar. Hur stor ersättningen blir beror på vilket elområde du bor i. Se vilken ersättning du får i vårt elnät.

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.