Trodde du att Sveriges klimat inte passade speciellt bra för solceller? Inget kunde vara mer fel. Med sina 1 800 soltimmar varje år är Sverige tvärtom idealiskt. Och för Håkan Albinsson innebär solpanelerna att han kan halvera sin energikostnad.

Är du en av alla svenskar som fått upp ögonen för solceller? Det slopade bygglovet i kombination med fjolårets rekordvarma sommar har gjort att fler ser potentialen i att installera solceller.

Men myterna är fortfarande många. Exempelvis att solen inte skulle skina tillräckligt starkt i Sverige. I genomsnitt har Sverige 1800 soltimmar årligen, och solpaneler producerar faktiskt el året runt – inte bara på sommaren.

Tyskland har ungefär samma antal soltimmar, men där står solceller för 8 procent av all producerad el – att jämföra med den svenska siffran på 0,1 procent.

person framför hus med svarta solceller

Halverar energikostnaden

Men trots den låga andelen så växer intresset för förnybara energikällor stadigt i Sverige.

Håkan Albinsson i Halland är en av många som fått upp ögonen för solpaneler, och förra året skred han till verket. I september monterades ett 40-tal paneler på hans hus- och garagetak.

– Vi bestämde oss för att skaffa solceller eftersom vi tycker att det är en intressant teknik att använda solen som energikälla. Sedan är vi också måna om miljön, vilket också vägde in i beslutet. Husets läge spelade också roll och vi hade rätt förutsättningar för solceller.

Håkan Albinsson jämförde olika aktörer och kom fram till att E.ON var bästa alternativet.

Hushållets totala energiförbrukning är 23 000 kilowatt per år och enligt beräkningen kommer Håkan Albinsson halvera sin energikostnad efter installationen av solceller.

Förutom att vara en hållbar energikälla är solceller dessutom lönsamma från dag ett. Dels genom att man köper mindre el från elnätet, dels eftersom man kan sälja den el som inte används tillbaka på elnätet. Du får också skattereduktion på all el du producerar och säljer. Med solceller får man dessutom ersättning från elnätsbolaget för att man belastar nätet mindre.

El – även under årets mörkaste dag

Håkan Albinsson är mycket nöjd med sitt beslut och följer dagligen hur mycket solcellerna producerar.

Under årets mörkaste dag, då låg nysnö på taket, producerade hans solceller fortfarande el: 0,2 watt – ungefär lika mycket el som krävs för en eltandborste. Under decembers soligaste dag producerade solcellerna 13 200 watt, motsvarande en femtedel av hushållets totala förbrukning.

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.