Strålande förutsättningar för solpaneler i Göteborg

Just nu installerar vi flera solcellsanläggningar i Göteborg – och efterfrågan bara ökar. Fler och fler upptäcker hur mycket pengar och koldioxid de kan spara med solceller. Och hur tryggt det är att välja en leverantör som kan både solceller och energi.

  • Göteborg får mycket sol Visste du att Göteborg har en årlig solinstrålning på 1 040 kilowattimmar per kvadratmeter? Det är lika mycket sol som i München.

Varför välja solceller från E.ON?

  • Lönsamt Våra experter tar fram en optimerad lösning för ditt hus. Du får också bra betalt av oss för ditt elöverskott.*

  • Tryggt Vi har installerat solceller i över 20 år och våra solpaneler har 25 års effektgaranti.

  • Enkelt Vi hjälper dig med ALLT, både före, under och efter installationen.

Vilket solcellspaket passar dig?

Jämför våra solcellspaket och se vad som ingår.

Se pris och hur mycket du sparar

Gör vår solcellskalkyl - det tar bara ett par minuter.

Prata med våra experter

Har du fler frågor om solceller? Prata med våra experter.

E.ON i Göteborg

Karta över E.ONs kontor i Göteborg, Mölnlycke

E.ON Sverige AB
Fibervägen 10
435 33 Mölnlycke

Bygglov för solceller i Göteborg

Solfångare och solcellspaneler kräver inte bygglov om de monteras utanpå byggnadens fasad eller tak och följer byggnadens form. Bygglov krävs däremot om solcellerna är en del av fasad- eller takmaterialet, om detaljplanen säger att bygglov krävs för solceller samt om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull eller ligger inom riksintresse för totalförsvaret. Observera att lovplikten inte gäller utanför planlagt område. Fristående solfångare/solceller på mark är inte lovpliktiga.

Se mer om bygglov i Göteborg

* Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 20 öre per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss.

Så enkelt är det att köpa solceller

Här kan du läsa en guide som vi har skapat för att ge en bild om hur enkelt det är att köpa solceller.