Strålande förutsättningar för solpaneler i Skåne

Just nu installerar vi flera solcellsanläggningar i Skåne – och efterfrågan bara ökar. Fler och fler upptäcker hur mycket pengar och koldioxid de kan spara med solceller. Och hur tryggt det är att välja en leverantör som kan både solceller och energi.

  • Skåne får mycket sol Visste du att malmö har en genomsnittlig årlig solinstrålning på 1 025 kilowattimmar per kvadratmeter? Det är lika mycket sol som i norra Frankrike.

Varför välja solceller från E.ON?

  • Lönsamt Våra experter tar fram en optimerad lösning för ditt hus. Du får också bra betalt av oss för ditt elöverskott.*

  • Tryggt Vi har installerat solceller i över 20 år och våra solpaneler har 25 års effektgaranti.

  • Enkelt Vi hjälper dig med ALLT, både före, under och efter installationen.

Vilket solcellspaket passar dig?

Jämför våra solcellspaket och se vad som ingår.

Se pris och hur mycket du sparar

Gör vår solcellskalkyl - det tar bara ett par minuter.

Prata med våra experter

Har du fler frågor om solceller? Prata med våra experter.

E.ON i Malmö

Karta över E.ONs kontor i Malmö

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
205 09 Malmö

Bygglov för solceller i Skåne

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad inom ett detaljplanerat område (gäller från och med 1 augusti 2018). Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste följa gällande detaljplan.

Dock krävs fortfarande bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är av särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Se mer om bygglov i Skåne

* Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 20 öre per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss.