De pengar du sparar med solceller på ditt tak kommer från flera olika håll. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

1. Du köper mindre el

Det första är att du helt enkelt köper mindre el från elnätet. Man brukar räkna med att du kan använda hälften av din producerade el för egen användning. Så om du förbrukar 8 000 kWh om året och producerar lika mycket kommer du alltså enbart köpa 4000 kWh från nätet och resten är din egen solel, som inte kostar dig något.

2. Du säljer solel

Den andra hälften av den el du producerar och som du inte använder kan du i stället sälja ut på elnätet. Du får dels betalt från elbolaget för själva elen, och dels från nätbolaget som tack för att du tillför förnybar solel till nätet som andra kunder kan använda i sina hus.

– Man kan välja att sälja tillbaka sin el till vilket bolag man vill, men vi erbjuder ett av marknadens bästa priser – spotpriset plus 1 krona för varje kWh under det första året, säger Niklas Johansson, produktansvarig för solceller och lagring på E.ON. Läs mer om hur du får betalt för ditt elöverskott.

3. Du får skattereduktion

Det finns också ett tredje sätt att tjäna pengar på sin solel.

– Du får en skattereduktion från staten på all el som du producerar och säljer tillbaka till elnätet. Det är 60 öre per kWh som du får tillbaka på din deklaration, säger Niklas Johansson.

4. Du får ersättning för nätnytta

Vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion, och vi ersätter dig för den nytta som din produktion skapar. Hur stor ersättningen blir beror på vilket område du bor i.

Solceller installation tak

Så här räknar du

Den el du inte använder kan du sälja tillbaka ut på nätet via elbolaget. Behovet av köpt el minskar i och med att du kan använda hälften av din egna produktion. För vårt exempelhus som har en elförbrukning på 8 000 kWh/år blir det 4000 kWh/år som säljs ut på nätet och därmed 4000 kWh i minskad köpt el.

I genomsnitt kommer du att sälja tillbaka 50 procent av din solel ut på nätet, för vårt exempel 4 000 kWh. Du får då betalt från elbolaget. E.ON har marknadsledande ersättning, och första året får du dessutom ytterligare 1 krona per kWh som säljs ut.*

 

* Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 1 krona per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss. Efter ett år kommer ny ersättningsnivå vara spotpris + 0,1 krona och gälla tillsvidare med en (1) månads uppsägningstid.

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.