Installation av solceller

Har du köpt solceller av oss och väntar en installation? Eller funderar du på att skaffa solceller och undrar vilka egenskaper som är viktiga hos installatören? När du köper solceller av oss ingår alltid installation av våra noga utvalda solcellsinstallatörer. På den här sidan har vi samlat svar på vanliga frågor som våra installatörer möter under sitt arbete. Du kan även läsa om hur en solcellsinstallation går till - steg för steg. 

Vanliga frågor om solcellsinstallation

Vad är viktigt att tänka på när man väljer installatör?

I en bransch som växer kraftigt finns en del installatörer som inte besitter rätt kunskap för att genomföra arbetet. Det är viktigt att du väljer en installatör som utför monteringen på ett korrekt sätt med bibehållet tätskikt. Du ska känna dig trygg under hela installationsresan och se till att dubbelkolla att bolaget du köper dina solceller av erbjuder bra garantier.

Vilka krav ställer vi på våra installatörer?

När du köper solceller av oss ingår alltid installation av våra noga utvalda solcellsinstallatörer. Du kommer att tilldelas en installationspartner som har en lokal anknytning till där du bor. Våra installatörer brinner för framtidens energiproduktion och har mycket kunskap och erfarenhet av att installera just solceller. De är en trygg partner att vila sig mot genom hela installationsresan, från planering till utförande och problemlösning.

Vilken expertis behövs för att genomföra en solcellsinstallation?

Det behövs en auktoriserad elektriker och tekniska designers som har kunskaper om olika taks konstruktion, montage och material. Installatörerna bör ha soltekniska kunskaper och utbildningar inom att jobba med brandfarliga arbeten, bygga och riva ställningar samt fallskyddsutbildning. Allt detta säkrar vi att våra installatörspartners besitter.

Vad sker under platsbesöket?

Under platsbesöket går installatören i genom den tänkta layouten för din solcellslösning och kontrollerar att den är genomförbar. Platsbesöket tar cirka en timme och installatören tittar exempelvis på:

• Typ av tak och undertak, samt skicket på dessa

• Eventuella hinder på taket (exempelvis stege, skorsten, snörasskydd)

• Möjligheten att bygga ställningar invid husväggen

• Förutsättningar för kabeldragning mellan paneler och växelriktare

• Anslutningsmöjligheter i elcentral eller mätarskåp

• Placering av växelriktare

• Kontroll av internetuppkoppling vid plats för växelriktare

• Lämplig plats för avställning av material vid leverans

Behöver jag själv förbereda något inför installationen?

Du behöver se till så att det finns en nätverkskabel till den plats där växelriktaren ska monteras. Du behöver också kontrollera om det krävs bygglov för solceller där du bor, och om så är fallet behöver du ha ett sådant på plats innan installation kan genomföras.

Hur kommer solcellerna och övrigt material levereras?

Några dagar innan installationen kommer materialet levereras till dig. Du meddelas när det är på väg och behöver vara på plats för att ta emot leveransen. Leverans sker vanligtvis under dagtid på vardagar.

Hur lång tid tar en installation på en villa eller fritidshus?

Våra installatörer genomför oftast en solcellsinstallation på en villa på cirka 2-3 dagar. Ska solcellerna installeras på en mindre byggnad, till exempel ett litet fritidshus, kan det räcka med 1 dag för att genomföra installationen.

Behöver jag vara hemma när mina solceller installeras?

Du behöver inte vara hemma under hela installationen. Det är viktigt att installatörerna har tillgång till en toalett och att du är hemma när elektriker är på plats.

Vad kostar det att installera solceller?

Vad det kostar att installera solceller är olika. Faktorer som påverkar kostnaden är till exempel hur många paneler du får plats med, takets unika förutsättningar och effekten på panelen du väljer. Gör vår solcellskalkyl och få ett estimat på vad du kan spara när du installerar solceller på ditt tak.

Går det att installera fler paneler i en redan befintlig solcellslösning?

Det skiljer sig från fall till fall och beror på parametrar som om det finns plats för fler paneler på taket, om det finns utrymme i växelriktaren och hur elkonsumtionen matchar produktionen. Det är också viktigt att installationen av den befintliga solcellslösningen har varit väl utförd. Bedömningen för utökning görs alltid i första hand av våra tekniska desginers.

Får jag lova att installera solceller själv?

Det är straffbart att installera solceller själv. För att installera en solcellsanläggning krävs behörig elektriker som är en del av ett elfinstallationsföretags egenkontrollsprogram. Läs mer om vad du får göra själv och vad du inte får göra själv vid en solcellsinstallation här.

När kan jag starta min solcellsproduktion efter att solcellerna är installerade?

Det är viktigt att nätbolaget har bytt din elmätare innan du startar din solcellsanläggning själv för första gången. Detta beror på att din gamla elmätare endast mäter elkonsumtionen i hushållet. När solcellerna installerats kommer elmätaren att anta den producerade elen för förbrukad el, och därmed kommer du att faktureras för det. När elmätaren byts av nätbolaget är det till en modell som både mäter konsumtion och produktion. Har du köpt dina solceller av oss så kommer våra installatörer göra en färdiganmälan till nätbolaget, men ledtiden för mätarbytet är tyvärr inget som vi kan påverka då de tar ärenden i turordning.


Så går installationen till

I alla våra solcellspaket ingår installation av våra erfarna installatörer och vi håller kontinuerligt dig uppdaterad inför och under installationsprocessen. Så här går en solcellsinstallation till när du köper din solcellslösning av oss.

Medarbetare solpatrullen.
 • Din solcellsbeställning registrerats
  Det första steget mot att skaffa solceller är att prata med en av våra erfarna solcellsrådgivare. Solcellsrådgivaren skapar tillsammans med dig en offert för din fastighets förutsättningar. När du känner dig redo att gå vidare med din solcellsinstallation signerar du offerten digitalt och din order registreras.
Person sitter vid dator och äter frukost.
 • Du få en preliminär installationsvecka
  Efter kreditkontroll och välkomstsamtal får du tilldelat en preliminär installationsvecka. Du behöver vara tillgänglig de dagarna vi installerar solcellerna, så meddela oss om veckan inte skulle passa. Dåligt väder kan påverka säkerheten med installationen, och kan ibland göra att vi behöver ändra tid för genomförandet av installationen.
Installatör gör ett hembesök.
 • Vi gör ett hembesök
  En lokal solcellsinstallatör kommer till dig för att verifierar de uppgifter som du tidigare lämnat om huset och se över förutsättningarna på plats. Besöket tar cirka en timme och det är viktigt att du är med så att ni får en samsyn på slutresultatet. I samband med detta gör vår behöriga elektriker en föranmälan till ditt elnätsbolag.
Solceller på villatak.
 • Ditt solcellssystem optimeras
  Efter platsbesöket optimerar våra erfarna tekniska designers den slutgiltiga designen av din kommande solcellsanläggning. Till exempel väljs infästningsmetod mot taktyp och undertak, växelriktarmodell optimeras och en snö- och vindlastberäkning utförs.
Installatör installerar solceller på ett hustak.
 • Dags för installation
  Det tar cirka 2–3 dagar att montera solpanelerna. Våra installatörer är självgående och kräver ingen direkt närvaro av dig. När monteringen är klar kopplar en elektriker in och funktionstestar din nya solcellsanläggning. Elektrikern visar dig också hur din nya anläggning fungerar.
Solcellsägare framför hus med solceller på taken.
 • Redo att producera solel
  Din solcellsinstallation är klar och inom kort kan du börja producera egen solel. Viktigt innan du startar anläggningen själv är att se till att nätbolaget gjort mätarbytet. Om du väljer att sälja din överskottsel till oss på E.ON kan du dessutom följa din produktion av solel i appen E.ON Home. Våra installationskoordinatorer kontaktar alltid dig efter färdig installation och svarar på eventuella frågor som uppkommit.


Support för dig som är solcellskund

Om du är solcellskund hos oss och har frågor om din installation är du välkommen att kontakta vår tekniska support. Hos supporten hittar du också manualer och guider för din färdiginstallerade anläggning.

Installera solceller själv

Att installera solcellsanläggningen själv skulle kunna ses som ett sätt att komma billigare undan, men visste du att det är straffbart att installera solceller utan behörighet? Om du väljer en installatör som inte har rätt behörighet kan du också råka illa ut. Eftersom du äger solcellsanläggningen kan du då få problem vid en husförsäljning eller vid ett försäkringsärende.

Väljer du att köpa dina solceller hos oss får du en trygg partner och garantier som betyder något. Installation av våra auktoriserade solcellsinstallatörer ingår alltid och installationen utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Får man installera solceller själv?

Det är alltså inte tillåtet att installera solceller själv då det vid en solcellsinstallation finns många viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Att installera solceller är behörighetskrävande och du kan kontrollera installatörens behörighet genom att se om företaget finns med i Elsäkerhetsverkets företagsregister under verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”.

Detta får du själv göra:

Nedan listar vi det du enligt lag får göra själv vid en solcellsinstallation, men du bör alltid kontrollera hur solcellsinstallatörens garanti påverkas av att du hjälper till med installationen. Flera installationsföretag har egna försäkringar som kan bli ogiltiga om du hjälper till.

 • Ansöka om bygglov (behövs normalt inte)
 • Projektleda
 • Köpa in material till anläggningen
  Tänk på att beräkningar krävs för rätt infästningsmaterial till antalet paneler och storlek på växelriktare.
 • Transportera panelerna till taket
 • Fästa bärskenor
  Behöver göras enligt infästningsberäkningen så att bärigheten i systemet blir tillräcklig.
 • Förbereda nätverkskabel till växelriktarens placering

Detta får du inte göra själv:

För att installera solceller krävs behörig elektriker som är en del av ett elföretags egenkontrollsprogram. Utan denna auktorisering är det straffbart att installera solceller.

 • Koppla el till solcellspanelerna
 • Koppla el till växelriktaren
 • Administrera för- och färdiganmälan till elnätsägaren
 • Kontrollera att anläggningen är korrekt ansluten innan den tas i drift
 • Övrigt elarbete

 

Det här ingår i alla våra solcellspaket

Komplett helhetslösning

 • Komplett lösning med solpaneler, växelriktare, material och installation
 • Marknadsledande, beprövad teknik till konkurrenskraftiga priser

25 års garanti

 • Du får 12 års produktgaranti och 80% effektgaranti upp till 25 år
 • Europas största solcellsbolag som finns kvar under dina solcellers levnadstid på 30 år

Vi tar hand om allt

 • Våra energi- och solcellsexperter tar fram en skräddarsydd lösning för just ditt hus
 • Vi tar hand om allt från planering till installation