Behöver man söka bygglov för solceller?

Sedan augusti 2018 behöver du normalt inte ansöka om bygglov för solceller som monteras på lutande tak, i takets riktning. Det gäller för hela Sverige och röstades igenom i riksdagen för att göra det enklare att använda förnybar energi. Det finns undantag, men eftersom det i de flesta fall idag inte behövs bygglov för att installera solceller går processen mycket fortfare nu.

Bygglov behövs vanligen inte om:

 • Solcellerna monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • Solcellerna följer byggnadens form
 • Installationen av solcellsanläggningen följer den detaljplan som finns för byggnaden
 • Byggnaden är utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Vad säger Boverket om solceller och bygglov?

Behövs bygglov för solceller? Det finns några undantag till Boverkets regler för byggnadslov och solceller. Utanför detaljplanen kan kommuner ha beslutat om områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna kan det till exempel ha införts bygglovsplikt om anläggningen skulle påverka byggnadens yttre utseende avsevärt. I de flesta fall behövs inte bygglov för att montera solceller på taket, men det finns några undantag att hålla koll på.

Bygglov kan krävas om:

 • Solcellerna ska monteras på en ställning
 • Solcellerna är tak- eller fasadintegrerade
 • Ditt hus är K-märkt
 • Området solcellerna ska installeras inom är av särskilt värde
 • Ditt hus ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Detaljplanen för området kräver bygglov
 • Det finns områdesbestämmelser som infört bygglovsplikt för solceller

Känner du dig osäker?

Vi rekommenderar dig att kontakta kommunen du bor i om du känner dig osäker på om ditt hus behöver bygglov för att installera solceller. Du kan också läsa mer om bygglov för solcellspaneler på Boverkets hemsida.


 

Solcellsägare framför hus med solceller på taket.

Räkna på vad det kostar

Se hur mycket du kan spara och vad det kostar med solceller på ditt hustak. När du har gjort din solcellskalyl kan du även enkelt kontakta oss för att få en fri offert.

Solceller på hustak.

5 saker att tänka på innan du skaffar solceller

Få tips på vad du bör tänka på innan du köper solceller och hur du kan göra ett enkelt och tryggt köp med oss.