Vad är solel?

När solens strålar träffar solceller så producerar de solel. Solcellerna kan antingen sitta på ett hustak eller vara monterade med ställningar på marken.

Solelen kan användas direkt, eller lagras i ett solcellsbatteri för senare användning, eller säljas till ett elbolag.

Se hur mycket solel du kan producera på ditt tak

Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter

Fördelar med att producera solel

 • Du sparar pengar
  Med solceller spara du pengar på flera sätt. Behovet av köpt el minskar med i genomsnitt 50%. Ditt elnätsbolag ersätter dig för den nytta som din produktion skapar. Du får skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsel du matar ut i nätet.
 • Du säljer solel
  Som solcellsproducent konsumerar du ungefär hälften av den el du producerar. Resten kan du sälja till oss. Om du är både solcells- och elhandelskund hos oss får du bra betalt för din överskottsel, spotpris + 20 öre det första året.*
 • Solceller är tysta och underhållsfria
  När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, ljud eller lukter.
 • Du producerar förnybar solel
  Solel kommer från solenergi som är en förnybar och i princip oändlig energikälla. Den generar inga koldioxidutsläpp när den produceras. Så när du producerar solel så ökar du andelen förnybar, ren energi i världen.

Se alla besparingar i appen

I vår app får du en unik överblick över alla intäkterna från din solelsproduktion. Ett enkelt sätt att följa avkastningen på din investering.

Svenskt klimat perfekt för att producera solel

Nu kommer ny forskning som visar att vårt klimat är idealiskt för att producera solel. 

Nackdelar med solel

 • Solel är väderberoende
  Solel är liksom vindel väderberoende och produceras endast när solen lyser eller när det blåser.
 • Solceller tillverkas till viss del av icke förnybara resurser
  Solceller kräver också icke-förnybara resurser, såsom kisel för att tillverkas. Solcellstillverkarna blir dock bättre och bättre på att tillverka solceller med återvunna material och med hjälp av förnybar energi.

Räkna

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Prata

Vill du prata solceller? Klicka på knappen, fyll i formuläret och låt oss ringa upp dig.
 

Prenumerera på solnytt

Prenumerera

Få senaste nytt inom solceller.

*Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 20 öre per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss.