Syftet med solceller på taket är att generera el som sedan används i ditt hus. Men visste du att dina solceller även fungerar som en investering för framtiden?

– För en villa kan du få en beräknad årlig avkastning på 10 procent med dina solceller. Ett sparkonto utan bindningstid motsvarar som mest cirka 1 procent avkastning, säger Niklas Johansson - produktansvarig solceller.

Dessutom är solceller en trygg och säker investering.

– Aktier och fonder kan absolut generera en hög avkastning, men samtidigt är risken större och många har varken tid eller lust att sätta sig in i hur börsen ser ut. Dina solceller däremot sköter sig själva, säger Niklas Johansson.

Så här sparar du pengar med solceller

  • Du köper mindre el Man brukar räkna med att ungefär hälften av den el som man själv producerat med solceller används för eget bruk. Resten kan du sälja tillbaka till ett elhandelsföretag, som till exempel E.ON.

  • Du säljer el Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du säljer tillbaka elen till. E.ON köper din el för spotpriset plus 20 öre per varje kWh det första året. Som tack för att du hjälper till att producera el till elnätet ersätter även E.ON dig som elproducent med det som kallas för nätnytta. Ersättningen för nätnytta beror på vilket område du bor i.

  • Du får skattereduktion Du får en skattereduktion från staten på all el som du producerar och säljer tillbaka till elnätet. Det är 60 öre per kWh som du får tillbaka på din deklaration.

  • Du får ersättning för nätnytta Ditt elnätsbolag får minskade kostnader för överföring av el i sitt nät tack vare din elproduktion, och de ersätter dig för den nytta som din produktion skapar. Hur stor ersättningen blir beror på vilket elområde du bor i. Se vilken ersättning du får i vårt elnät.

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.