5 fakta om solenergi

  • 1. Solens energi är oändlig och förnybar Solens energi har flera fördelar; den kommer att finnas i många miljarder år till och den förnyas hela tiden, vilket gör att vi inte behöver använda ändliga resurser som kol, olja eller kärnkraft.

  • 2. Solinstrålning i siffror På jordens avstånd från solen är solstrålningens effekt i genomsnitt under ett år 1350 kW/m². I Sverige är denna 1060 kW/m² i snitt, lika mycket som i Tyskland och Norra Frankrike.

  • 3. Svenska klimatet är perfekt för solenergi Solinstrålningen i Sverige är lika bra som i Tyskland. Dessutom blir solcellerna mer effektiva när de är svalare. Allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage.

  • 4. Energi från solen är bra för klimat och miljö Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet jämfört med exempelvis kol och olja. Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer från energi som går åt under tillverkningsprocessen precis som vid tillverkning av vilka andra produkter eller material som helst. Men sedan kan de generera 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Om man tittar på koldioxidutsläpp så tar det cirka 12-18 månader innan produktion av solel motsvarar tillverkningen av solcellerna.

  • 5. Solenergins historia genom tiderna Solenergi i någon form har använts sedan tidernas begynnelse. Men den första solcellen som producerade el från solen, uppfanns 1954 av Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson. År 1958 började man använda solceller bland annat i satelliter. Sedan dess har solceller spridits världen över, tack vare att priserna har sjunkit radikalt.

Se vad det kostar och hur mycket du kan spara med solceller

Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Vad är solenergi?

Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara kall och mörk, och det är bla ljuset från solen som gör att växterna kan växa genom fotosyntes.

Fördelar med solenergi

Solenergi orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången liten i jämförelse med den mängd energi som kan framställas under dess livstid. Det finns flera tekniker för att utvinna såväl el som värme ur solen. De vanligaste är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet eller solfångare, som omvandlar solenergi till värme.

Nackdelar med solenergi

Solenergi är väder- och säsongsberoende och solel produceras inte när solen har gått ner. Det gör att mängden solel som produceras växlar, i jämförelse med exempelvis vattenkraft, som är konstant.

Solceller som omvandlar solenergi till elektricitet

Solceller eller solfångare omvandlar solens energi

De vanligaste teknikerna inom solenergi är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet, och solfångare, som omvandlar dem till värme.

Solceller har sedan 1950-talet använts för att försörja satelliter i rymden med el. Enklare solceller har även sedan länge använts i en rad vardagsprodukter, så som solcellsdrivna miniräknare, och har också funnit en marknad i anläggningar som är kostsamma att ansluta till elnätet såsom fyrar.

Solceller består av så kallade halvledare som kan tillverkas av olika material, oftast kisel. I kisel omvandlas solstrålarna direkt till elektrisk energi. Det är än så länge ett ganska dyrt sätt att producera energi, men förhoppningen är att tillverkningskostnaden kommer att falla dramatiskt.

Solfångare är ett sätt att utvinna värme ur solenergin. En solfångare värmer upp vatten, som normalt sett cirkulerar i ett slutet vattensystem. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är utmärkta tillämpningsområden och under sommarmånaderna kan solvärme klara uppvärmningen av hela tappvattenbehovet.

Strålande framtid för solenergi

Solenergi står idag för endast 0,1 procent av hela Sveriges elproduktion , men de senaste åren har antalet solcellsanläggningar ökat med 50 procent per år. Detta beror på att solanläggningarna har blivit billigare och mer konkurrenskraftiga mot andra energislag. År 2016 tog Energimyndigheten på uppdrag av regeringen fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel i Sverige. Där menar man att förutsatt att åtgärder som främjar sol genomförs, skulle cirka 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning kunna produceras av solceller år 2040.

Vanliga frågor om solenergi:

Hur fungerar solenergi?

Solenergi skapas av solceller som omvandlar solens energi. Nästa steg i processen är att växelriktaren omvandlar energin till el. Därefter leds elen till fastighetens elcentral och vidare ut i fastigheten. Elen som du producerar själv går först och främst till din egen elkonsumtion. Om du däremot producerar mer el än vad som förbrukas kan du antingen sälja detta överskott på elmarknaden alternativt lagra ditt överskott för senare användning (ex. under vintertid).

Vilka fördelar finns med solenergi?

Solenergi orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången liten i jämförelse med den mängd energi som kan framställas under dess livstid. Det finns flera tekniker för att utvinna såväl el som värme ur solen. De vanligaste är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet eller solfångare, som omvandlar solenergi till värme. 

Vilka nackdelar finns med solenergi?

Solenergi är väder- och säsongsberoende och solel produceras inte när solen har gått ner. Det gör att mängden solel som produceras växlar, i jämförelse med exempelvis vattenkraft, som är konstant. 

Hur mycket solenergi produceras i Sverige?

Under 2020 var solelproduktionen 1 TWh, vilket står för cirka 0,6 % av hela Sveriges elproduktion. De senaste åren har dock tillväxttakten legat på mellan 40-80% per år och om den utvecklingen fortsätter och vi har en genomsnittlig tillväxttakt på 50 procent så skulle vi nå 10 TWh år 2025. Det är dock rimligt att tro att tillväxttakten mattas när de absoluta talen ökar, men även med en tillväxt på cirka 25 procent skulle kunna nå 10 TWh till år 2030.

Räkna

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Prata

Vill du prata solceller? Klicka på knappen, fyll i formuläret och låt oss ringa upp dig.
 

Prenumerera på nyhetsbrev ikon

Prenumerera

Få senaste nytt inom solceller.