5 fakta om solenergi

 • 1. Solens energi är oändlig och förnybar
  Solens energi har flera fördelar; den kommer att finnas i många miljarder år till och den förnyas hela tiden, vilket gör att vi inte behöver använda ändliga resurser som kol, olja eller kärnkraft.
 • 2. Solinstrålning i siffror
  På jordens avstånd från solen är solstrålningens effekt i genomsnitt under ett år 1350 kW/m². I Sverige är denna 1060 kW/m² i snitt, lika mycket som i Tyskland och Norra Frankrike.
 • 3. Svenska klimatet är perfekt för solenergi
  Solinstrålningen i Sverige är lika bra som i Tyskland där solceller 2020 stod för ca 10,5% av landets elproduktion jämfört med ca 0,8% i Sverige. Dessutom blir solcellerna mer effektiva när de är svalare. Allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage.
 • 4. Energi från solen är bra för klimat och miljö
  Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet jämfört med exempelvis kol och olja. Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer från energi som går åt under tillverkningsprocessen precis som vid tillverkning av vilka andra produkter eller material som helst. Men sedan kan de generera 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Om man tittar på koldioxidutsläpp så tar det cirka 12-18 månader innan produktion av solel motsvarar tillverkningen av solcellerna.
 • 5. Solenergins historia genom tiderna
  Solenergi i någon form har använts sedan tidernas begynnelse. Men den första solcellen som producerade el från solen, uppfanns 1954 av Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson. År 1958 började man använda solceller bland annat i satelliter. Sedan dess har solceller spridits världen över, tack vare att priserna har sjunkit radikalt.
Solelsproducent framför villa med solceller på taket.

Börja producera egen el från solenergi

De flesta av våra kunder halverar sina elkostnader när de installerar solceller på taket. Gör vår solcellskalkyl och se vad du kan spara - det tar bara en minut!

Vad är solenergi?

Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara kall och mörk, och det är bl.a. ljuset från solen som gör att växterna kan växa genom fotosyntes. Det finns olika metoder att utvinna solenergi; solceller, solfångare och med termisk solkraft. Dessa metoder är gynnsamma för klimatet och kan bidra till att minska användandet av fossila bränslen. 

Så ser framtidens solenergi ut

Hur utvinns solenergi?

De vanligaste teknikerna inom solenergi är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet, och solfångare, som omvandlar dem till värme.

Solceller har sedan 1950-talet använts för att försörja satelliter i rymden med el. Enklare solceller har även sedan länge använts i en rad vardagsprodukter, så som solcellsdrivna miniräknare, och har också funnit en marknad i anläggningar som är kostsamma att ansluta till elnätet såsom fyrar.

Solceller består av så kallade halvledare som kan tillverkas av olika material, oftast kisel. I kisel omvandlas solstrålarna direkt till elektrisk energi. Det är än så länge ett ganska dyrt sätt att producera energi, men förhoppningen är att tillverkningskostnaden kommer att falla dramatiskt.

Solfångare är ett sätt att utvinna värme ur solenergin. En solfångare värmer upp vatten, som normalt sett cirkulerar i ett slutet vattensystem. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är utmärkta tillämpningsområden och under sommarmånaderna kan solvärme klara uppvärmningen av hela tappvattenbehovet.

Se hur du lagrar din solenergi

Fördelar och nackdelar med solenergi

Fördelar med solenergi

 • Värdet på ditt hus kan öka

  Med solceller kan du öka värdet på ditt hus vid försäljning, därför kan det ses som en investering att köpa solceller. Med solceller minskar du de fasta månadskostnaderna, vilket är något som många husköpare i sin tur är positivt inställda till när de ska köpa nytt hus. Många är därför villiga att lägga en större summa på ett nytt hus med solceller för att kunna dra ner på de höga månadskostnaderna.   

 • Solpaneler minskar din miljöpåverkan

  En stor miljöfördel med solen är att den, till skillnad från kol, olja och naturgas, är en förnybar energikälla som inte tar slut. Solel från solcellerna släpper heller inte ut någon koldioxid som påverkar jordens atmosfär. Vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången liten i jämförelse med den mängd energi som kan framställas under dess livstid. Solceller har en lång beräknad livslängd på ungefär 30 år och är ett bra alternativ för dig som vill värna om vår miljö. 

 • Påverkas inte av höga elpriser

  Genom att installera solceller på ditt tak producerar du din egen el och blir ditt eget elbolag. Detta innebär att du inte blir påverkad om elpriserna höjs. Dessutom kan du sälja den solel som dina solceller producerar men som du själv inte använder. Under ditt första år med solceller får du en bra ersättning (spotpris + 20 ör per kWh) för din överskottsel. 

 • Solceller producerar solel vid molnighet

  Det behöver inte vara strålande solljus utomhus för att dina solceller ska producera solel, det räcker med vanligt dagsljus. Detta betyder att solcellerna producerar el även dagar då det är molnigt ute. Är det väldigt mulet produceras fortfarande solel – men mindre än en dag då det är klarblå himmel.  

 • Solceller är underhållningsfria

  Solcellspaneler är i princip underhållningsfria. Det finns inga rörliga delar som behöver underhållas. Våra solpaneler har en effektgaranti på 25 år och den beräknade livslängden är 30 år. 

Nackdelar med solenergi

 • Solenergi är väder-och säsongsberoende

  Solcellerna producerar energi även vid molnigt väder - men i mindre skala. Solenergi är väder- och säsongsberoende och solel produceras inte när solen har gått ner. Det gör att mängden solel som produceras växlar, i jämförelse med exempelvis vattenkraft, som är konstant. Med solceller har du möjlighet att lagra eller sälja det överskott som du fått in från din solcellsproduktion under årets ljusa och soliga dagar.  

 • Solpaneler har hög installationskostnad

  Det är en förhållandevis en hög engångskostnad att köpa och installera solceller, men som kan öka värdet på ditt hus vid försäljning samtidigt som du drar ner på dina fasta elkostnader. Dessutom har du möjlighet att använda det gröna rotavdraget som täcker 15% av installation-och materialkostnader.  

   

 • Lång återbetalningstid för solceller

  För närvarande har solceller en lång återbetalningstid av investeringskostnaden, ca 10–25 år. Detta kompenseras däremot av att solcellsanläggningarna har en livslängd på upp emot 30 år. 

El från solenergi i Sverige

Under 2020 var solelproduktionen 1 TWh, vilket står för cirka 0,8 % av hela Sveriges elproduktion. De senaste åren har dock tillväxttakten legat på mellan 40–80% per år och om den utvecklingen fortsätter, och vi har en genomsnittlig tillväxttakt på 50 procent, så skulle vi nå 10 TWh år 2025. Det är rimligt att tro att tillväxttakten mattas när de absoluta talen ökar, men även med en tillväxt på cirka 25 procent skulle kunna nå 10 TWh till år 2030.  

Naturskyddsföreningen har satt en vision att solenergi 2040 ska stå för 15 TWh. Mellan 2019 och 2020 ökade effekten från solcellsanläggningar i Sverige med 56%. I början av 2021 hade Sverige 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar, jämfört med 43 944 år 2019. En ökning med nästan 22 000 som motsvarar ca 400 MWh i installerad effekt.   

Man installerar solceller på tak

Testa ditt tak

Vill du se hur mycket du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara en minut!

Kontakta oss

Vill du prata solceller? Klicka på knappen, fyll i formuläret och låt oss ringa upp dig.
 

Missa inte ett bra erbjudande

Få senaste nytt om solceller, produktnyheter och  erbjudanden genom att prenumerera på nyhetsbrevet Solnytt.