Lönsamt för dig och bra för klimatet

Hemmet är idag mer betydelsefullt än någonsin. Vi vill hjälpa dig leva hållbart utan att kompromissa – det ska vara lönsamt för dig och bra för klimatet.

Med vårt breda sortiment av tjänster och lösningar kan du sänka dina kostnader och optimera din komfort. Vi har allt för att du ska kunna använda energin på smarta sätt i din villa. Skapa din egen el med solceller och använd den för att till exempel ladda din elbil eller värma upp huset. Den el du inte kan tillverka själv levererar vi till dig och är alltid från förnybara energikällor.


 

Hållbara och smarta energilösningar

Spara med solceller

Med solceller på taket sänker du dina driftkostnader rejält, samtidigt som du höjer värdet på ditt hus och gör en tydlig insats för miljön. Du tjänar även pengar på din solelsproduktion genom att sälja tillbaka överskottet till oss.

Två personer sitter i en soffa.

Sänk värmekostnaden

En luftvärmepump ger behaglig temperatur i hemmet och är ett utmärkt komplement till alla värmekällor. Med en luftvärmepump kan du sänka dina värmekostnader med upp till 50 procent.

Person laddar sin elbil.

Ladda elbilen hemma

Att ladda med laddbox är både enklare, säkrare och upp till 4 gånger snabbare än ett vanligt vägguttag. Du styr enkelt laddningen med vår smarta app. Om du har solceller kan du dessutom ladda elbilen med din egna solel. 

Person sitter i ett fönster.

Förmånliga elavtal

Teckna nytt eller förnya ditt elavtal hos oss - alltid med energi från förnybara källor! Vi hjälper dig att välja rätt elavtal efter just dina behov och förutsättningar. Välkommen att teckna nytt elabonnemang hos oss!

Installation av solceller.

Skattereduktion för grön teknik

Att ställa om till hållbar energi med smarta energilösningar görs med fördel steg för steg. Med skattereduktion på grön teknik har du möjlighet att få nytt ekonomiskt stöd varje år, upp till 50 000 kronor per person och år. Du kan till exempel börja med att producera din egen solel och sedan gå vidare till att både lagra och ladda solelen i din elbil. Det gröna skatteavdraget ligger på 15% för solceller och 50% på laddbox till hemmet.*

Det ska vara enkelt att leva hållbart

Vårt mål är att förbättra människors liv. Det gör vi genom att ge samhället energin som behövs för att vardagen ska fungera för alla. Samtidigt arbetar vi hårt för att energin ska användas smartare för att vårda jordens resurser.

Energileverans

E.ON producerar, distribuerar och säljer förnybar energi i form av el, fjärrvärme och kyla till privatpersoner och företag, så att vardagen fungerar och samhället utvecklas.

Energieffektivisering

Energi som inte tas tillvara är förlorad energi. Därför jobbar vi med både företag, fastighetsägare och privatpersoner för att energieffektivisera i alla led.

Energiutveckling

För att skapa en hållbar framtid hjälper vi samhället att ställa om med leveranssäkra elnät, elektrifierar transporter och hittar nya och innovativa källor till förnybar energi.

*Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik som innebär ett möjligt avdrag på installationskostnaden för material och arbete, med 14,55% för solceller och 48,50% för solcellsbatteri och 50% för laddboxar till hemmet, upp till 50 000 kr perperson och  år. Erbjudandet förutsätter att du blir beviljad skattereduktion av Skatteverket för grön teknik.