Åtta steg till trygg fjärrvärme  

När du vill installera fjärrvärme från oss är det enklast och mest bekvämt för dig att även låta oss ta ansvar för att koppla ur din gamla värmeanläggning och installera din nya fjärrvärmecentral.

Så här går det till att koppla in fjärrvärme

1. Planering

Vi kommer hem till dig för att tillsammans gå igenom var vi ska placera din fjärrvärmecentral och hur vi ska dra rör och ledningar på smidigaste sätt.

2. Markering av ledningar

Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi de rör och installationer som redan finns, t ex för el, tele, bredband, vatten, avlopp och gas.

3. Grävarbete

När vi grävt upp gatan gräver vi en smal kanal till din husvägg. Vi gör sedan ett hål i grundmursväggen där rören ska gå in i din villa.

4. Montering av rör

När rören är på plats och avstängningsventilen har monterats, svetsas de samman och provtrycks så att vi ser att allt är i sin ordning.

5. Återställning av mark

Vi fyller igen gatan och eventuella kanaler i din trädgård. Samtidigt tätar vi hålet där rören går in i din grundmursvägg. Senare asfalteras även gatan på nytt. Se exempel på hur tidplan för markarbete kan se ut.

6. Installering av fjärrvärmecentral

Samma dag som vi kopplar ur din gamla värmeanläggning monterar vi din nya, nätta fjärrvärmecentral och kopplar på fjärrvärmen.

7. Städning

Våra montörer grovstädar efter sig och sen återstår det bara för dig att göra i ordning och inreda ditt nya rum.

8. Besiktning

Vi gör en ut- och invändig besiktning och går igenom fjärrvärmecentralens funktioner med dig.

 

Hur länge håller då din nya fjärrvärmecentral? Vi räknar med en livstid på 20 till 25 år för en värmeväxlare. Men precis som alla tekniska installationer behöver den regelbundet ses över.

Tekniska bestämmelser för fjärrvärme

Här beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrvärmesystem och vilka krav som gäller för fjärrvärmecentraler.

Har du frågor eller vill du bli fjärrvärmekund?

Vi erbjuder fjärrvärme på 14 orter i Sverige.

Avbrottsinformation

Våra fjärrvärmepriser

Avtalsvillkor och tekniska bestämmelser