E.ONs syfte är att skapa en bättre morgon­dag genom att erbjuda våra kunder det bästa som den nya energi­världen kan erbjuda. På E.ON anser vi att vi endast kan uppnå detta och utveckla smartare hållbara lösningar genom att agera ansvars­fullt och med ett öppet sinne. För oss innebär detta att lyssna på våra kunder, samarbets­partners och andra intressenter för att säker­ställa att vi tar rätt beslut och gör rätt sak.

Vad är en vissel­blåsare?

En vissel­blåsning innebär i korthet att en person som har insyn i till exempel ett företag, slår larm till eller informerar företagets ledning, någon annan ansvarig medarbetare eller någon utomstående om att något oegentligt sker eller att ett annat missförhållande finns på företaget. En vissel­blåsare är den som på detta sätt slår larm om felet.

Visselblåsar­­system för E.ON

Att följa lagar och regler är en prioritet för oss på E.ON. Därför har vi infört ett vissel­blåsar­system för att göra det möjligt att rapportera brister eller oegentligheter i vår verksamhet. Det kan till exempel gälla misstankar om mutor eller annan korruption, bedrägeri, förskingring, skattefusk, brott mot mänskliga rättigheter, brott mot konkurrens­reglerna, insider­­handel, data­skydd och andra överträdelser av våra etiska riktlinjer och vår uppförande­kod. 

Visselblåsar­­systemet kan användas bland annat av våra kunder, anställda och leverantörer, men även av andra som upptäckt något som de vill rapportera till oss. Så om du känner till att det kan finnas ett missförhållande i vår verksamhet kan du tipsa oss. Med ditt tips kan du hjälpa oss att snabbt avslöja och avhjälpa miss­förhållanden i vår verksamhet och därmed att uppfylla våra mål och värderingar.

Tipsa via telefon eller portal

Ditt tips kan lämnas via en telefon­linje (hotline) med telefon­nummer +46 10 7502429 eller via vår digitala visselblåsarportal

En anmälan kan göras när som helst och visselblåsar­portalen finns även på flera olika språk. Dessutom kan du välja om du vill vara anonym eller om du vill uppge vem du är.

Observera att detta visselblåsarsystem inte är avsett för kundklagomål om till exempel produkt- eller servicekvalitet. Kontakta i så fall den kundservice som gäller för dig, antingen som privatperson eller som företagskund.

Bolagsspecifika visselblåsarkanaler enligt visselblåsarlagen

Den svenska visselblåsar­lagen (egentligen heter den lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) kräver att det ska finnas särskilda visselblåsar­kanaler för bolag över en viss storlek. Utöver den koncern­gemensamma visselblåsar­funktionen har vi därför även separata kanaler för våra E.ON-bolag. 

Visselblåsar­lagen ger dig ett skydd så länge som du rapporterar om miss­förhållanden som du stött på i ett arbets­relaterat sammanhang och som det finns ett allmän­intresse av att de kommer fram. Visselblåsar­kanalerna kan därför användas bland annat av våra anställda och leverantörer. Skyddet gäller så länge som du har en skälig anledning att anta att informationen om miss­förhållandet var sann när du gjorde din rapportering.

Tipsa via telefon eller portal

Du kan rapportera ett miss­förhållande både digitalt genom en visselblåsar­portal och via en telefon­linje (hotline) för det bolag som ditt ärende gäller.

Följande länkar och telefon­nummer gäller för våra bolag:

E.ON Sverige AB
Telefon: +46 842003154
Kod för telefonrapportering: 9624
Rapportera missförhållande

E.ON Energiinfrastruktur AB
Telefon: +46 842003154
Kod för telefonrapportering: 7512
Rapportera missförhållande

E.ON Energilösningar AB
Telefon: +46 842003154
Kod för telefonrapportering: 2023
Rapportera missförhållande

E.ON Kundsupport AB
Telefon: +46 842003154
Kod för telefonrapportering: 3966
Rapportera missförhållande

E.ON Energidistribution AB
Telefon: +46 842003154
Kod för telefonrapportering: 3235
Rapportera missförhållande

Navirum Energi AB
Telefon: +46 842003154
Kod för telefonrapportering: 1377
Rapportera missförhållande

En anmälan kan göras när som helst och visselblåsarportalen finns även på tre olika språk. Dessutom kan du välja om du vill vara anonym eller om du vill uppge vem du är.

Observera att dessa visselblåsarsystem inte heller är avsedda för kundklagomål om till exempel produkt- eller servicekvalitet. Kontakta i så fall den kundservice som gäller för dig, antingen som privatperson eller som företagskund.

Vi tackar dig för ditt stöd!