E.ONs syfte är att skapa en bättre morgondag genom att erbjuda våra kunder det bästa som den nya energivärlden kan erbjuda. På E.ON anser vi att vi endast kan uppnå detta och utveckla smartare hållbara lösningar genom att agera ansvarsfullt och med ett öppet sinne. För oss innebär detta att lyssna på våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter för att säkerställa att vi tar rätt beslut och gör rätt sak. 

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsning innebär i korthet att en person som har insyn i till exempel ett företag, slår larm till eller informerar företagets ledning, någon annan ansvarig medarbetare eller någon utomstående om att något oegentligt sker eller att ett annat missförhållande finns på företaget. En visselblåsare är den som på detta sätt slår larm om felet.

Visselblåsarsystem för E.ON

Att följa lagar och regler är en prioritet för oss på E.ON. Därför har vi infört ett visselblåsarsystem för att göra det möjligt att rapportera brister eller oegentligheter i vår verksamhet. Det kan till exempel gälla misstankar om mutor eller annan korruption, bedrägeri, förskingring, skattefusk, brott mot mänskliga rättigheter, brott mot konkurrensreglerna, insiderhandel, dataskydd och andra överträdelser av våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod. 

Visselblåsarsystemet kan användas bland annat av våra kunder, anställda och leverantörer, men även av andra som upptäckt något som de vill rapportera till oss. Så om du känner till att det kan finnas ett missförhållande i vår verksamhet kan du tipsa oss. Med ditt tips kan du hjälpa oss att snabbt avslöja och avhjälpa missförhållanden i vår verksamhet och därmed att uppfylla våra mål och värderingar.

Tipsa via telefon eller portal

Ditt tips kan lämnas via en telefonlinje (hotline) med telefonnummer +46 10 7502429 eller via vår digitala visselblåsarportal

En anmälan kan göras när som helst och visselblåsarportalen finns även på flera olika språk. Dessutom kan du välja om du vill vara anonym eller om du vill uppge vem du är.

Ring hotline: +46 10 7502429

Observera att detta visselblåsarsystem inte är avsett för kundklagomål om till exempel produkt- eller servicekvalitet. Kontakta i så fall den kundservice som gäller för dig, antingen som privatperson eller som företagskund.

Vi tackar dig för ditt stöd!