E.ON Sverige AB och våra dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på eon.se eller direkt till oss på något annat sätt. Nedan kan du läsa vår övergripande integritetspolicy samt mer detaljerat om hur vi hanterar personuppgifter i specifika tjänster.