Vi vill att du som kund ska känna dig trygg i våra händer. Nu kan vi stolt presentera våra certifieringar Schysst Elhandel och Trygg Kundkontakt, som vi har blivit tilldelade för vårt kundfokuserade arbete.

schysst-elhandel

Schysst Elhandel

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att ge ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen. Certifieringen innebär att vi som elhandelsföretag avger 18 kundlöften som omfattar allt från tydlig och riktig prisinformation till att ta särskild hänsyn till utsatta kunder i säljprocessen. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Det ska helt enkelt vara tydligt vad du köper och vad det innebär och du ska kunna lita på oss som elhandelsföretag.

Källa: Energiföretagen

trygg-kontakt

Trygg kundkontakt

Trygg Kundkontakt är en kvalitetsutmärkelse till företag som hanterar kundkontakter via telefon och digitala kanaler i linje med svensk lagstiftning och marknadspraxis. Tanken är att utmärkelsen ska öka tryggheten för kunderna och förenkla för dem att se vilka företag som är seriösa. Utmärkelsen delas årligen ut av bransch- och intresseorganisationen Kontakta till de medlemsföretag som lever upp till deras högt ställda krav.

Vår utmärkelse är ett kvitto på att vi följer föreningens stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet. Vi uppfyller också kraven på schyssta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och att minst en person har genomgått Kontaktas medlemsutbildning.

Syftet med utmärkelsen är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyftas fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och konsumentmarknader ur många perspektiv och genom att belysa seriösa företag vill Kontakta värna om dessa verksamheter.

Källa: Kontakta