Energiomställningen pågår och industri och transporter elektrifieras i allt snabbare takt och kraven på elnäten ökar. En spännande och viktig utveckling som är avgörande för att Sverige ska klara klimatmålen och en hållbar tillväxt. Samtidigt råder det stor brist på utbildad arbetskraft för att bygga och underhålla elnäten. Som ett bidrag till att få fler tekniker på plats satsar E.ON nu 10 miljoner kronor för att locka fler att bli servicetekniker genom Lärlingsprogrammet. 

Om lärlingsprogrammet

E.ONs lärlingsprogram ingår som en del av våra entreprenörsavtal och är ett nära samarbete där lärlingen blir anställd av entreprenören som utför service och felavhjälpning, besiktningstjänster samt investerings- och underhållsprojekt, inom elnätsområden där vi har ansvar för elnätsdistributionen.

Lärlingstiden är på 1 år och fokuserad på praktisk utbildning men innehåller även vissa teoretiska utbildningar samt information om hur beställarens arbete bedrivs. 

Lärlingsprogrammet riktar sig till den som vill arbeta inom elnätsbranschen och gå parallellt med erfarna montörer och på ett tryggt och säkert sätt lära sig arbetet. E.ONs entreprenör ser till att lärlingen har en handledare/mentor och att arbetsuppgifterna ger en bred inblick i verksamheten. Entreprenören och E.ON tar gemensamt fram en utbildnings- och praktikplan. Handledaren får ansvar för att lärlingen går igenom relevanta utbildningar och har löpande avstämningar med Energidistributions regionala gruppchef.

Var finns lärlingsplatserna?

Lärlingsprogrammet finns inom alla områden där E.ON ansvarar för lokalnät 0,4-24 kV, stora delar av följande län: Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Örebro, Stockholm, Östra Södermanland, Västnorrland. Lärlingen ska under utbildningstiden vara anställd hos någon av E.ONs entreprenörer inom de aktuella områdena.

E.ONs elnät (i rött)

Här finns E.ONs elnät

Antal platser

Lärlingsplatserna är jämnt fördelade inom alla E.ONs område med möjlighet till 43 lärlingsplatser årligen. 

Löpande antagning

Antagningen sker löpande och utbildningen kan påbörjas när som helst under året.

Vem kan söka lärlingsplats?

Lärlingsprogrammet passar dig som har ett intresse för teknik och trivs med ett omväxlande arbete där merparten av arbetet sker utomhus. Inriktningen är på service samt ny och ombyggnation av lokalnät med arbeten både inom jordkabel och luftledningsnät. 

Utbildningen vänder sig inte exklusivt till ungdomar, utan också till personer som kommit en bit i sitt yrkesliv inom exempelvis industrin, men vill skola om sig, eller till dig som är född utomlands och vill komma in på den svenska arbetsmarknaden. E.ON gör tillsammans med entreprenören en individuell bedömning av alla sökanden och ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.

Grundkrav på sökanden

Det är önskvärt, men inget krav, att sökanden har en relevant gymnasieutbildning. Finns grundläggande förståelse eller kunskaper inom elkraft, samt någon yrkeserfarenhet som också kan ha förvärvats utomlands så är det positivt.

Sökanden ska vara mantalsskriven i Sverige och behärska svenska i tal och skrift.

Efter utbildningen

Vår uppföljning visar att 9 av 10 deltagare som genomgått programmet stannat i en fast anställning hos entreprenörsbolaget.

Ansök till lärlingsprogrammet

Du söker direkt till entreprenörsbolagen. Du kan söka både till huvudentreprenörerna och projektentreprenörerna.

Entreprenörsbolagen

Karta över entreprenörer som är med i lärlingsprogrammet

Huvudentreprenörer

Kraftringen Service

HR Business Partner
Sofie Wallner
sofie.wallner@kraftringen.se

Norra Skåne
Anette Sandström
anette.sandstrom@kraftringen.se

Västra Götaland
Marie Henriksson
marie.henriksson@kraftringen.se
 

ONE Nordic Sverige AB

HR Business Partner
Petra Berg
petra.berg@one-nordic.se

Service Malmö
Avdelningschef Peter Larsson Lindström
peter.larsson@one-nordic.se

Service Tomelilla
Avdelningschef Jörgen Grahm
jorgen.grahm@one-nordic.se

Service Helsingborg
Avdelningschef Joachim Malmberg
joachim.malmberg@one-nordic.se

Service Hässleholm
Avdelningschef Joakim Leijon
joakim.leijon@one-nordic.se

Service Kalmar
Avdelningschef Andreas Habbe
andreas.habbe@one-nordic.se

Service Karlshamn
Avdelningschef Kim Wilton
kim.wilton@one-nordic.se

Service Växjö
Avdelningschef Lorentz Rivelius
lorentz.rivelius@one-nordic.se

Service Örebro
Avdelningschef Fredrik Jonsson
fredrik.jonsson@one-nordic.se
 

Vattenfall Services

Norra Nord
Mons Leiknes
Avdelningschef Service
mons.leiknes@vattenfall.com

Henrik Wedin
Avdelningschef Projekt
henrik.wedin@vattenfall.com

Södra Nord
Anna-Karin Sitter
Avdelningschef Service
anna-karin.sitter@vattenfall.com

Emil Rennerhag
Avdelningschef Projekt
emil.rennerhag@vattenfall.com

Stockholm
Anders Edberg
Avdelningschef, Områdesansvarig
anders.edberg@vattenfall.com

Christina Andréen Karlsson
Avdelningschef
christina.andreenkarlsson@vattenfall.com

Norrköping
Linda Rosell
Avdelningschef
linda.rosell@vattenfall.com

Mats Lundssell
Avdelningschef
mats.lundssell@vattenfall.com

Östra Småland
Yasmina Björnström
0730561937
Yasmina.bjornstrom@vattenfall.com

Projektentreprenörer

ABEKA

Leif Jansson
leif.jansson@abeka.se
Finns i området Stockholm C03. Se karta

Kraftringen Service

Sofie Wallner
sofie.wallner@kraftringen.se
Finns i områdena: Kronoberg C10, Kalmar/Blekinge C11 och Södra Skåne C13.
Se karta

OMEXOM

Märit Forslund
marit.forslund@omexom.com
Finns i områdena: Stockholm C03, Örebro C04, Norrköping C05, Östra Småland C07, Västra Götaland C08, Kronoberg C10, Norra Skåne C12, Södra Skåne C13. Se karta

Skandinavisk Elkraft AB

Oskar Jonasson
0703-550316
oskar@skandinaviskelkraft.se
Finns i områdena Kalmar/Blekinge C11 och Norra Skåne C12. Se karta

SLL Energi & Infrastruktur AB

Jonas Waerner
0722-007221
jonas.waerner@sllab.se
Finns i området Västra Götaland C08. Se karta

Vattenfall Services Nordic AB

Mikael Gullander
0702-417568
mikael.gullander@vattenfall.com
Finns i området Kalmar/Blekinge C11. Se karta