I stadsdelen Rosengård i Malmö, finns den stora HSB-föreningen Hilda med 785 lägenheter fördelade på 16 hus. I november 2018 tecknade föreningen avtal med E.ON om att ersätta elmätarna i lägenheterna med ett gemensamt elabonnemang. Lägenheterna fick samtidigt nya undermätare så att man fortfarande kan mäta elförbrukningen i respektive lägenhet.  

– Det här konceptet kallas Gemensamhetsel eller IMD-el (Individuell Mätning och Debitering), säger Mats Portland, kundansvarig på E.ON. Detta har blivit allt mer populärt eftersom det sänker de fasta elkostnaderna. En annan fördel med Gemensamhetsel är att det ger bra förutsättningar för att komplettera med solceller, om man skulle vilja.

Stor besparing med kort återbetalningstid

Med Gemensamhetsel sänker Brf Hilda elkostnaderna med cirka 1 500 kronor per lägenhet och år, vilket ger en total besparing på cirka 1 200 000 kronor per år. Kostnadsminskningen beror på två saker:

  • 785 elnätsabonnemang har blivit 16 (ett i varje hus)
  • Det effektabonnemang som nu behövs för att klara att många hushåll använder el samtidigt, har lägre pris per kilowattimme för överföringen av el, än lägenheternas tidigare säkringsabonnemang

Återbetalningstiden för investeringen i Gemensamhetsel är cirka två år.

Lyckat projekt inspirerar

– I april var allt klart och Gemensamhetselen togs i drift, säger Ivan Morovic som är fastighetsförvaltare i Brf Hilda. E.ON tog hand om totalentreprenaden och allt har funkat smidigt, från planering till genomförande och driftsättning. Vi är jättenöjda.

– Ett mycket lyckat projekt, avslutar Mats Portland. Dessutom har grannföreningen Ida med 755 lägenheter också valt Gemensamhetsel som ger dem en besparing på över 1 100 000 kronor per år.

Kontakta mig gärna

Mats Portland
mats.portland@eon.se
0725-09 30 33